Nejvíce odposlechů za loňský rok realizoval ÚOOZ

Jak by se měla rozvíjet policie? Ilustrační foto: archiv

Téměř sedm tisíc odposlechů uskutečnila v loňském roce Policie ČR. Vyplývá to z Analýzy odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Nepotvrdily se tak předběžné informace, že za minulý rok vzrostl dramaticky počet nařízených odposlechů. Přesto určitý nárůst odposlechů oproti roku 2012 nastal. Zatímco předloni bylo evidováno celkem 6241 odposlechů, loni to bylo již 6689. Policie tedy odposlouchávala o 448 linek více. Zvýšil se i počet odposlouchávaných osob, i když ne tak výrazně. Z 3 965 osob se zvýšil počet na 4 258. Z krajských policejních ředitelství vede s přehledem hlavní město, následované Středočeským krajem. Z policejních speciálů nejvíce odposlechů (990) realizoval ÚOOZ.

Z hlediska počtu odposlouchávaných osob byl nejvyšší počet zaznamenán u NPC (628 osob), ÚOOZ (518 osob) a SKPV KŘP hl. m. Prahy (516 osob). Vzhledem k používanému systému, který anonymizuje jednotlivé osoby, a neobsahuje tak žádné osobní údaje, nelze odposlouchávané osoby dodatečně žádným způsobem dohledat a případně sloučit. K jednotlivým úkonům přiřazuje objekty (osoby) vyplňující kriminalista a ten jediný může správně zadat k úkonu příslušnou osobu, na kterou již měl v rámci čísla jednacího nasazen nějaký úkon, či osobu novou. Podle Analýzy je rovněž nutno připomenout vícečetné vykázání osoby v případě nasazení odposlechů na jednu a tutéž osobu v rámci různých útvarů, resp. odlišných čísel jednacích. Stejně tak mohl být odposlech v rámci jednoho roku ukončen na jednu osobu vícekrát. „Proto je nutno považovat počet odposlouchávaných osob pouze za orientační, ve skutečnosti se jedná o číslo menší,“ konstatuje Analýza.

Při analyzování jednotlivých druhů trestné činnosti, na které byly odposlechy nasazeny, lze konstatovat, že největší podíl tvořila toxikománie 2 898 (tj. 37,2 %) úkonů, dále s 1 229 (tj. 15,8 %) úkony násilná trestná činnost, trestná činnost proti veřejnému zájmu (842 úkonů, tj. 10,8 %), daňová trestná činnost (563 úkonů, tj. 7,2 %, ostatní majetková trestná činnost (539 úkonů, tj. 6,9 %). Úkony použité na další druhy trestné činnosti se pohybovaly pod hranicí 5 %.

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013, registroval na násilnou trestnou činnost nejvíce úkonů ÚOOZ (421 úkonů) a SKPV KŘP hl. m. Praha (209 úkonů).

Na ÚOOZ bylo dále registrováno nejvíce úkonů použitých na trestnou činnost proti veřejnému zájmu (560), podvody (73), na trestné činy proti měně (28) a extremismus (10).

Na daňovou trestnou činnost (293 úkonů) a trestnou činnost proti hospodářské kázni (108 úkonů) použil nejvíce úkonů ÚOKFK.

Dušan Šrámek