Porada u Pelikána: Soudcovská rada byla odložena

Pelikán neuspěl s návrhem, aby část peněz byla použita na vybavenost policistů a státních zástupců Foto: MSp

Debata o Nejvyšší soudcovské radě, spolu se změnami v soudní soustavě byla odsunuta na samostatné setkání, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán přislíbil uspořádat v srpnu.

Jak Česká justice informovala, v úterý proběhla porada na ministerstvu spravedlnosti se šéfem resortu Robertem pelikánem (ANO). Debata o vzniku Nejvyšší soudcovské rady byla nakonec odložena na samostatnou poradu na konci srpna. „Ministerstvo nepředpokládá bezprostřední vznik tohoto orgánu, ale ministerstvo o tom chce diskutovat. Podle dokumentů, které jsme dostali to ale vypadá, že ministerstvo se touto cestou nechce vydávat, naopak zdůrazňovalo zkušenosti z Německa a jejich model,“ komentoval setkání předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.
Ohledně sporu o to, jak se do zákona o státním zastupitelství dostal „přílepek“ v podobě novely zákona o kárném řízení, došlo podle informací České justice ze strany ministra k vysvětlení, které požadoval právě Josef Baxa. Pelikán se měl omluvit a vysvětlit, že na projednávání na předchozí poradě zapomněli a úpravu tak poté řešili při přípravě zákona o státním zastupitelství. Podle Pelikána má jít o objektivní problém, protože za poslední čtyři roky se podařilo uplatnit regresivní žaloby, tedy žaloby o úhradě způsobené škody, vůči pouhým čtyřem soudcům, což ukazuje na nefunkčnost stávající úpravy. Nakonec se pod debatě soudci na návrh předsedkyně Soudcovské unie Daniely Zemanové dohodli s ministrem, že k tématu proběhne samostatné jednání.

Peníze na asistenty v rámci zákona

Dalším bodem jednání byla 116. etapa jmenování soudců. Ta měla proběhnout v červnu. Podle informací Českén justice se uskuteční v září, přičemž ministerstvo připravuje zásadní změnu při přidělování míst nových soudců pro soudní kraje, která má více zohledňovat dlouhodobé trendy nápadu a míru stávajících nedodělků. Vedle stavu připravované legislativy informoval ministr Pelikán i o záměru ministerstva zavést v justici tzv. generátor nápadu, tj. elektronický systém přidělování případů podle vloženého klíče. Aby předešel případným sporům o souladu takového systému se stávající legislativou, připraví ministerstvo příslušnou novelu zákona o soudech a soudcích.
Nad rámec programu došla řeč i na problematiku přechodu řešení sporů o telekomunikační poplatky z Českého telekomunikačního úřadu na soudy a obavy soudců z přetížení, neboť již dnes je podle informací soudců na ČTÚ v této agendě 400 tisíc nedodělků. V této věci se Pelikán se soudci shodl, že předloží do vlády materiál, v němž vyčíslí náklady, které budou potřeba pro justici navíc v případě, že by tuto agendu měly řešit soudy. Pokud by vláda navýšení rozpočtu a navržená personální opatření neakceptovala, bude trvat na ponechání této agendy na ČTÚ.
Pelikán k programu porady doplnil i body, které si vyžádal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Ten žádá zejména výrazné zvýšení platu administrativy, které je dle jeho slov „ostatně již delší dobu slibováno“.“Je to věc systémová, která se musí řešit. Ministr řekl, že to bude řešit v rámci zákona o soudech a soudcích. Je to ale otevřená věc. Jsem ale rád, že se o tom aleaspoň diskutuje,“ reagoval Šámal na dotaz České justice.

-hof-