Soudce Havlín měl být kárně souzen za přípravu vykálení lejna před dveřmi nadřízené

Havlín byl pravomocně odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce pěti let a tří měsíců Reprofoto: ČT

Šokující důvod je uveden v návrhu na kárné řízení s dnes už bývalým soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřejem Havlínem. Podle návrhu měl on osobně nebo v zastoupení připravovat vykonání velké potřeby před dveřmi bytu místopředsedkyně soudu. Řízení bylo zastaveno.

Nejvyšší správní soud rozhodl 31. března letošního roku  o zastavení kárného řízení, neboť dotyčný od 11. února 2016 nevykonával funkci soudce. Dne 11. února 2016 vyhlásil soud odsuzující rozsudek v Havlínově trestní věci a tím automaticky ze zákona zanikla jeho funkce soudce. Odsouzen byl za nepřímé úplatkářství k pěti letům vězení a peněžitému trestu ve výši 350 tisíc korun. Rozhodnutí o zastavení řízení s Havlínem nabylo právní moci na konci dubna. Přečíst si ho můžete zde.

Obsah rozhodnutí  je ovšem skutečnou tečkou za soudcovskou kariérou JUDr. Ondřeje Havlína. Kárný návrh podaný v červenci 2015 předsedou Obvodního soudu pro Prahu 2 má dva body. Zatímco v prvním bodě jde o nezákonné ustanovení advokátů osobám ve vazbě, druhý bod se týká lidského projevu pana Havlína neboli chování ve funkci soudce.

Podle druhého z bodu kárného návrhu měl Ondřej Havlín připravovat sám nebo dokonce v zastoupení vykálení lejna před dveřmi místopředsedkyně soudu Moniky Křikavové: „V období od 2. 8. 2012 za pomocí J. S., bytem v P. 5, S. 899/38 připravoval fyzický útok na tehdejší místopředsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. M. K., který měl spočívat přinejmenším v tom, že měl JUDr. O. H., popřípadě jiná osoba, vykonat velkou potřebu před dveřmi jejího bytu, přičemž motivem takového jednání byla msta za výkon pravomoci místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2,“ uvádí se doslova v textu kárného návrhu.

Podle informace České justice byla informace o Havlínově plánu získána z policejního odposlechu, který na něho byl nasazen. Na základě tohoto odposlechu byl podán kárný návrh.

Jak lze vyčíst ze archivních zpráv tisku, další dlouhodobý spor mezi Ondřejem Havlínem a jinou místopředsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 2 Martinou Kasíkovou se mimo jiné týkal jeho návratu do funkce soudce po osmi letech poté, co si z funkce soudce odskočil do funkce velvyslance v Chorvatsku, na což dostal od předsedy soudu v roce 1992 neplacené volno, přičemž byl stále ve funkci soudce. V roce 2001 oznámil, že se do funkce vrací, avšak nové vedení soudu mu tlumočilo stanovisko ministerstva spravedlnosti, že již soudcem není. Následně ale na základě Havlínovy žaloby rozhodl Okresní soud v Příbrami, že jeho funkce nezanikla.

Přípravu útoku lejnem už není možné dokázat

Zda měl soudce Ondřej Havlín připravovat útok na Moniku Křikavovou lejnem, už není možné prokázat, protože Nejvyšší správní soudu řízení zastavil a nemohl konat jinak. „Jak kárný senát zjistil, kárně obviněný byl rozsudkem Krajského soudu v Praze, jako soudu odvolacího, ze dne 11. 2. 2016 odsouzen podle § 331 odst. 3 a § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let a tří měsíců, a to za spáchání přečinu nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 trestního zákoníku. Podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s dozorem. Současně byl podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1 a 2 trestního zákoníku odsouzen k peněžitému trestu ve výměře 350.000 denních sazeb po 1.000 Kč, tedy v celkové výši 350.000 Kč. Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku byl pro případ, že peněžitý trest nebude ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců,“ uvádí Nejvyšší správní soud.

Ondřeji Havlínovi byl rovněž zajištěna pistole, která propadla státu: „Podle § 70 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, ve znění účinném do 31. 5. 2015, byl obžalovanému uložen též trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to pistole značky Taurus cal. 22 LR, výr. č. X, s jedním kusem zásobníku a s šesti kusy nábojů ráže 22 LR,“ zopakoval důsledně obsah rozsudku Nejvyšší správní soud.

Irena Válová

Pozn. red. Na základě zjištění České justice bylo dodatečně upraveno jméno dotyčné soudkyně M.K.