Pelikánův resort ve sněmovně představil legislativní priority. Podle Válkové se nedají stihnout

Exministryně spravedlnosti Helena Válková Foto: archiv

Na poslední schůzi podvýboru pro justici a soudní samosprávu představil v Poslanecké sněmovně náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk legislativní priority resortu pro zbytek volebního období. Je mezi nimi například novela zákona o obchodních korporacích nebo tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona. Kritice byl podroben záměr, který je součástí novelizace občanského soudního řádu – zavedení elektronického generátoru rozdělování věcí.

Podle informací České justice se schůze podvýboru kromě poslanců zúčastnil například předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala nebo předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.


Priority resortu spravedlnosti na závěrečných devět měsíců jsou:

Náměstek ministra spravedlnosti pro úsek justiční a legislativní Michal Franěk přiznal, že zákon o znalcích byl podroben výhradám v legislativní radě vlády. Před projednáním na vládě by tak mělo dojít k zapracování připomínek LRV.

Spornou novinkou, kterou má zavést nejnovější novela občanského soudního řádu, má být rozdělování sporů soudcům nikoliv podle nynějšího postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce, ale automatickým generátorem. Právě kvůli tomuto bodu vláda projednávání novely jednou přerušila. Justice generátoru i nadále dává nedoporučující stanovisko.

Snadnou cestu nebude mít ani oddlužovací novela nebo novela zákona o obchodních korporacích. U obou návrhů se justice obává, že by úprava silně zatížila soudy. Obě novely navíc byly v připomínkovém řízení podrobeny poměrně zdrcující kritice.

Podle informací České justice se poslankyně Marie Benešová (ČSSD) na schůzi podvýboru opakovaně ptala na osud zákona o státním zastupitelství, ale ze strany ministerstva se jí v tomto směru nedostalo jasné odpovědi. Zákon už zanedlouho bude v Poslanecké sněmovně před prvním čtením „zaparkován“ celý rok.

Nad tím, kolik toho v období předvolební kampaně ještě sněmovna z plánů Pelikánova resortu stihne projednat, visí velký otazník. „Nepovažuji za pravděpodobné, že by legislativní priority, které předložilo ministerstvo spravedlnosti, prošly legislativním procesem. Průměrná délka schvalování je osm měsíců a některé z vyjmenovaných návrhů ještě ani neprošly meziresortním připomínkovým řízením,“ komentovala jednání poslanců a zástupců justice s ministerstvem předsedkyně podvýboru pro justici a soudní samosprávu Helena Válková (ANO). Vadí ji také neustálá novelizace exekučního řádu a insolvenčního zákona. „To není dobrá vizitka právního státu,“ upozornila bývalá ministryně spravedlnosti.

Eva Paseková