Někteří předsedové krajských soudů chtějí plošné zrušení osobních prohlídek advokátů

Kresba Lubomíra Lichého z ročenky Unie obhájců

Občasné nedůstojné osobní prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov stále udržijí živou debatu o tom, zda by se prohlídky u členů České advokátní komory neměly zrušit úplně. Podle ankety České justice jsou tomu někteří předsedové soudů nakloněni. Jiné soudy však upozorňují na to, že několik problematických advokátů brání plošnému zrušení prohlídek.

Advokáti dlouhodobě poukazují na to, že nemají rovné podmínky se státními zástupci a že prohlídky bývají někdy ponižující. „Pochopitelně by nám nejvíc vyhovovalo, kdyby advokáti nebyli podrobováni žádným vstupním kontrolám a stačilo by jim např. předložit jen advokátní průkaz u vstupu, jak se to děje u státních zástupců. Nicméně jsme realisté, v době zostřené bezpečnostní situace jde patrně asi jen o naše zbožné přání. A pravdu mají i ti, kteří připomínají, že několik jedinců advokátů, je schopno zmařit dobrou pověst celého stavu,“ míní mluvčí ČAK Iva Chaloupková a připomíná loňský případ, kdy si advokát k soudu přinesl přítlačnou dýku.

Předseda Nejvyššího soud Pavel Šámal tehdy v souvislosti s tímto případem uvedl, že je přesvědčen, že důkladná kontrola osob včetně advokátů vstupujících do soudních budov je nezbytná k zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu soudních jednání.

Poblematika prohlídek osob vstupujících do objektu soudu nebo míst, kde soud jedná, je stanovena zákonem č. 6/2002 O soudech a soudcích. Pro příslušníky Justiční stráže je stěžejní § 7,  a v něm body 1, 2 a 3, které řeší problematiku vstupu do výše zmíněných objektů.


§ 7

(2) Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak.


Z výše uvedeného odstavce tedy vyplývá, že případná úprava režimu kontroly je současně v pravomoci předsedy daného soudu. Někteří zástupci justice by si ale přáli změnu zákona, která by nastavila stejná pravidla u všech. „Jsem plně pro zavést zrušení osobních prohlídek advokátů u soudů všech stupňů. Prohlížel bych jen ty advokáty, u kterých v minulosti došlo k nějakému selhání,“ řekl České justici předseda KS v Brně Milan Bořek s tím, že prohlídky by mohly být pouze namátkové u důvodně podezřelých či problematických osob.

S názorem Milana Bořka se ztotožňuje například Vrchní soud v Olomouci. „Dle našeho názoru se jedná o vhodné řešení dané problematiky,“ reagoval mluvčí soudu Vladimír Lichnovský.

Bez prohlídek na KS v Plzni nebo v Českých Budějovicích

Předseda KS v Českých Budějovicích Milan Tripes připomíná, že jeho soud již několik let prohlídky advokátů nemá. Již tři roky advokáti „rámem“ nemusí procházet ani na KS v Plzni a za tuto dobu k žádnému bezpečnostnímu konfliktu nedošlo. „Pokud jsem tuto možnost probíral na poradách s předsedy okresních soudů v našem obvodu, pak někteří z nich po konkrétních negativních zkušenostech  s pronášením zbraní chladných i palných některými advokáty na prohlídkách trvají. Nechal bych tedy tak jako v současnosti na úvaze předsedy soudu, jak postupovat. Jako vždy je to tak, že několik nezodpovědných jedinců to kazí všem – v tomto případě členům ČAK,“ reagoval na dotaz České justice předseda Miloslav Sedláček.

Advokátům vadí zouvání bot při vchodu do budovy soudu. Ilustrační foto
Advokátům vadí zouvání bot při vchodu do budovy soudu. Ilustrační foto

Předseda KS v Hradci Králové Jan Čipera upozorňuje na to, že jedna věc je zrušení prohlídek, ale druhá věc je zajištění bezpečnosti na soudech.  „Nejsem zásadně proti zrušení osobních prohlídek advokátů při vstupu, pokud by technickými prostředky (čipová karta, čtečka karet, apod.) bylo možné identifikovat vstupující osobu včetně toho, že jde o advokáta s nepozastavenou činností. Nelze přehlížet počet aktivních advokátů, který vylučuje, aby všichni byli u všech soudů známi. Dlužno ovšem dodat, že v budovách soudů musí být zajištěna také bezpečnost, a proto je zpravidla zakázáno do nich vstupovat se zbraněmi. Zkušenost bohužel učí, že právě tento zákaz někteří advokáti porušují. Jak tedy zajistit, že ani advokáti nebudou vnášet zbraně do budov soudů? Do případné změny právní úpravy proto budou prohlídky advokátů při vstupu do Krajského soudu v Hradci Králové prováděny s respektem k důstojnosti každého vstupujícího.“ myslí si Jan Čipera.

Spona z drdolu

Nedůstojnost prohlídek odmítá i KS v Ústí nad Labem. „Kontroly nyní vykonáváme s respektem a bezdůvodně advokáty nezdržujeme. Pokud by se zcela zrušily osobní prohlídky, narážíme na problém s identifikací advokátů, u kterých nelze on line snadno ověřit, že jsou advokáti, a také na disciplínu některých advokátu s vnášením zbraní do budovy apod.,“ uvedla mluvčí Marcela Trejbalová.

Podle některých stížností na ČAK nutí justiční stráž advokáty například k zouvání bot či vyvlékání pásku z kalhot. Státní zástupci prý naopak často procházejí zcela bez prohlídek a leckdy i bez kontroly osobních dokladů. Podle advokátů tento rozdílný přístup neprospívá zásadě rovnosti stran před soudem. „Rozhodně nebudeme nikdy připraveni tolerovat nedůstojnost prohlídek, kdy se justiční stráž dokáže chovat zbytečně šikanózně a ponižujícím způsobem advokáty svléká obrazně řešeno do trenýrek a nutí advokátky vyndávat si spony z drdolů,“ říká mluvčí Iva Chaloupková.

Změny odmítá Městský soud v Praze. „Odpovědnost za bezpečnost v prostorách soudu, tedy i za bezpečnostní kontrolu při vstupu do soudní budovy, nese stát. Kontrolám nejsou v žádném případě podrobovány strany či účastníci  řízení v procesním slova smyslu, ale všechny osoby, které nejsou justičními zaměstnanci soudu známými. Nejedná se tedy o žádný úkon soudního řízení související se zásadou rovnosti stran. Na dosavadní praxi neplánujeme nic měnit,“ uvedla mluvčí Markéta Puci.

ČAK usiluje o to, aby povinnost osobní prohlídky nahradily u advokátů identifikační průkazy. Náklady na pořízení čteček a počítačového programu, který by justiční stráži umožnil ověřit identitu advokáta v databázi ČAK, chce komora hradit z vlastních zdrojů.

Eva Paseková