Státní budovy jsou energetickou dírou, nejhůře je na tom Vězeňská služba

Interiér věznice v Ostrově Foto: vscr.cz

Téměř 72% státních budov nesplňuje energetické úspory, k nimž se stát zavázal. Nejhůř jsou na tom věznice, vojenské objekty a budovy o které pečuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Stát opět neplní, k čemu se zavázal. V tomto případě v oblasti energetické úspory v budovách, jež využívají státní instituce. Vyplývá to z informací obsažených v materiálu s názvem“ Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR“. V roce 2013 se ČR přihlásila k plnění závazků vyplývajících ze směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, podle vládního materiálu jsou však státní instituce s plněním závazků na štíru.

V České republice je 42 ústředních státních orgánů. Povinnost renovovat budovy v jejich vlastnictví a užívání týká 36 ústředních institucí, tzn. že 6 ústředních institucí ze základního seznamu nenaplňuje obě podmínky zároveň (vlastnictví a užívání) – například Grantová agentura ČR či Kancelář prezidenta, případně je uplatněna výjimka například z důvodu bezpečnosti (některé budovy ministerstva obrany, či tajných služeb).

„V souladu s postupy popsanými v pracovním dokumentu útvarů Komise Pokyny ke směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES – Článek 5: příkladná úloha budov veřejných subjektů – ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Provádění směrnice o energetické účinnosti, byl stanoven každoroční cíl požadovaných úspor energie v důsledku energeticky úsporných opatření. Na základě výpočtu byl stanoven cíl objemu úspor dosažených v důsledku energeticky úsporných opatření v budovách ústředních institucí ve výši 6 620 MWh/rok,“ uvádí materiál z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu.

Šestatřicet ústředních institucí vlastní a užívá 783 budov s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 o celkové energeticky vztažné ploše 2.214.298 m2. Z těchto 783 budov nesplňuje požadavky na energetickou náročnost budov, klasifikační třídu C úsporná, 562 budov s celkově nevyhovující energeticky vztažnou plochou o velkosti 1 565 844 m2. V letech 2014-2016 vznikl deficit plnění ve výši 7.980 MWh.

 

 

 

 

 

 

Světlá budoucnost?

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je autorem materiálu, však tvrdí, že v létech 2017-2020 je e strany dotčených organizací významně zvýšený zájem o renovace v důsledku zajištění finančních prostředků na realizaci energeticky úsporných opatření. „Realizací těchto záměrů by mělo dojít ke kompenzaci neplnění v předchozích letech,“ uvádí ministerstvo

Z číselného vyhodnocení vyplývá, že největším „hříšníkem“ v oblasti energetických úspor je nepřekvapivě Vězeňská služba ČR, která vlastní a využívá 451 objektů, z nichž vyhovuje jen 96. Závazkům vyhovuje 136.971 m2 podlahové plochy, nevyhovuje 674.009 metrů čtverečních.

Jiří Reichl