Unie nařizuje telefonním operátorům maximální ceny: pokles až o 95 %

Od poloviny června budeme moci přejíždět státní hranice, aniž bychom museli připlácet za svoji datovou spotřebu. Evropská unie totiž razantně snižuje maximální velkoobchodní ceny za stahování, hovory a textové zprávy. Telefonní operátoři budou moci nadále účtovat příplatky za roaming pouze ve zvláštních případech.

Při přejezdu českých státních hranic už obvykle nemusíme čekat ve dlouhé koloně automobilů, ani ukazovat cestovní pasy. Řada omezujících formalit patří minulosti, ale pomyslnou linii mezi domovinou a cizinou nadále připomínají telefonní operátoři. Evropský parlament a Rada národních ministrů už před deseti lety vydaly nařízení č. 717/2007, kde označují jako “znepokojující” ceny, které musíme platit za používání svého mobilu například při školním výletě ve Vídni, během služební cesty po Německu nebo na italské pláži.

“Nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně cen za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Společenství je stanovení maximálních průměrných cen za minutu volání na velkoobchodní úrovni pro celé Společenství a omezení cen na maloobchodní úrovni zavedením eurotarifu,” tvrdily Parlament a Rada. Uběhlo bezmála celé jedno desetiletí a další symbol mezistátních hranic skutečně padne. Maximální velkoobchodní ceny byly mezitím několikrát skokově sníženy, a povinný pokles bude nadále pokračovat.

Gigabite mobilních dat spadne z 50 na 7,7 eur, potom ještě níže

Nejdříve byly konkrétním předmětem regulace především hovory. “Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za zprostředkování regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, nesmí překročit 0,30 EUR za minutu,” nařídila původně Unie. České Ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy odhadovalo, že zahraniční telefonování zlevní o 70 %.

Regulaci však postupně rozšiřovala a zpřísňovala další nařízení: č. 531/2012 a č. 2015/2120, v tuzemsku potom operátoři úspěšně žádali o výklad Český telekomunikační úřad. Konečně letos Unie sníží velkoobchodní cenové stropy natolik, aby dosáhla původního cíle (tedy nulových maloobchodních příplatků za roaming):

  • za hovory z 0,05 EUR/min. na 0,032 EUR/min.
  • za SMS zprávu z 0,02 EUR na 0,01 EUR
  • za datové služby z 50 EUR/GB na 7,70 EUR/GB, od 1.1.2018 dále na 6 EUR/GB, od 1.1.2019 dále na 4,50 EUR/GB, od 1.1.2020 dále na 3,50 EUR/GB, od 1.1.2021 dále na 3 EUR/GB, od 1.1.2022 dále na 2,5 EUR/GB (nakonec tedy velkoobchodní cenový strop pro data oproti současnému stavu spadne o 95 %)

Za roaming nadále připlatíme při dlouhodobém pobytu v cizině

Přelomovým datem, kdy letošní změny začnou účinkovat, bude 15. červen 2017. “Žádné zvláštní poplatky za roaming. Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní,” slibuje koncovým uživatelům Evropská komise. Hned ovšem zmiňuje výjimku: “Za roaming nebudete platit za předpokladu, že mobilní telefon v zahraničí používáte pouze dočasně. Pokud SIM kartu používáte v jiné zemi trvale, mohou si poskytovatelé služeb i nadále účtovat příslušný poplatek.”

Podrobnější popis výjimečných situací najdeme v posledním jmenovaném nařízení, ve článcích 6b a 6c. Operátoři mají povolenou takzvanou “fair use policy”, aby zabraňovali “nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb” například “pro jiné účely než pravidelné cesty”. Mohou také požádat vnitrostátního regulátora o povolení, aby směli opět zavést příplatky, pokud nezvládnou pokrývat svoje provozní náklady.

Petr Woff