Kvůli likvidačnímu doměřování daně za nový byt v rodinném domě se ombudsmanka obrací na finanční ředitelství

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Foto: ochrance.cz

Kdo si koupil po roce 2014 byt v rodinném domě za 3 miliony, bude teď muset státu doplatit 120 000 i s úroky. Poslanci totiž schválili absurdní zákon, jehož aplikace vytváří bez důvodu zvýhodněnou skupinu vlastníků bytů: Zatímco ten, kdo si koupí nový byt v bytovém domě, je osvobozen od daně z nabytí nemovitosti, druhý, který si koupil nový byt v rodinném domě, musí od roku 2014 daň zaplatit. Finanční správa v současnosti daně vlastníkům doměřuje zpětně.

Protože stát tímto bez důvodně zvýhodnil určitou skupinu vlastníků bytů, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se  obrací na Generální finanční ředitelství. Svůj krok ohlásila dnes: „Když si někdo koupí nový rodinný dům nebo nový byt v bytovém domě, je osvobozen od daně z nabytí nemovitosti. Pokud si však od 1. ledna 2014 koupil nový byt v rodinném domě, finanční úřad osvobození neuzná, protože v zákoně nejsou oproti dřívější době výslovně osvobozeny ,bytové jednotky v rodinných domech´,“ nastoluje problém Šabatová.

Protože stát už popisuje, standardizuje a definuje naprosto vše, zákon definuje i rodinný dům: „Problém se dotýká pouze nových bytových jednotek v  rodinných domech. O rodinný dům se jedná v případě, že se zde nachází maximálně tři byty. Od čtyř bytů výš hovoříme o bytovém domě, kde platí osvobození od daně z nabytí nemovitosti bez jakýchkoliv pochybností,“ upřesňuje ombudsmanka.

Pravidlo zavedl senát,  realizuje finanční správa

Rozdílné nakládání s bytovými jednotkami zavedl § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013, o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle Finanční správy se osvobození od daně bytových jednotek v rodinných domech netýká, protože v zákoně nejsou výslovně uvedeny. Finanční správa se přiklonila k doslovnému výkladu zákona a upozorňuje vlastníky těchto bytů na povinnost zaplatit daň včetně úroků. K takovému výkladu zákona se však přiklonila až v letošním roce. Finanční správa nyní požaduje daň včetně úroků zpětně od 1. ledna 2014.

Podle veřejné ochránkyně práv se může jednat o nedůvodné znevýhodnění určité skupiny vlastníků a o nezamýšlenou mezeru v zákoně. Ochránkyně navrhuje ministru financí několik možností, jak absurdní situaci vyřešit. Reaguje tím podle svých slov na podněty a dotazy občanů.

Pan Babiš navrhl novelu, která pro vlastníky nic nemění

Přesto ombudsmanka Anna Šabatová zákonodárce, kteří takovouto úpravu schválili omlouvá předmětnou nezamýšlenou mezerou v zákoně:. „Že jde o nezamýšlenou mezeru v zákoně, podporuje také fakt, že bývalý ministr financí Andrej Babiš podal návrh na změnu zákona, který rozšiřuje osvobození právě i na byty v rodinných domech,“ vysvětluje, proč se to domnívá.

Jenže faktický stav s Babišovými bohulibými novelizačními úmysly stále není v souladu: „Tato novela by se však netýkala těch, kteří byt získali ještě před její účinností,“ upřesňuje ombudsmanka. Z toho plyne, že pro znevýhodněnou skupinu lidí, kterým stát doměřuje daně za koupi nového bytu v rodinném domě, se nic nemění. Budou muset znovu platit.

Ochránkyně navrhuje řešení

Jak veřejná ochránkyně práv uvedla,  navrhuje Generálnímu finančnímu ředitelství tato možná řešení:

– Překlenutí zákonné mezery výkladem: rodinné domy, v nichž se byty nacházejí, jako celky osvobozeny jsou a byty jako jednotky v bytových domech jsou rovněž osvobozeny. Byty v rodinných domech by proto měly být rovněž osvobozeny a zákon takto lze vykládat okamžitě.

– Hromadné prominutí daně ministrem financí z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů.

– Zavést v připravované novele přechodné ustanovení a uplatnit tak osvobození i zpětně (krajní řešení).

 

Šlendrián v zákoně je ve skutečnosti omyl

Podle veřejné ochránkyně práv ale doslovný výklad zákona  nemusí být rozhodující, protože je třeba zohlednit také účel právní úpravy a okolnosti, které zákonodárce k jejímu přijetí vedly. A skutečné důvody jednání a myšlení zákonodárců lze nalézt v důvodové zprávě: „Z důvodové zprávy k zamýšlené změně vyplývá, že měla osvobození od daně rozšířit  – i na nepodnikatelské subjekty. Odchylné vymezení osvobozených staveb oproti dřívějšímu zákonu č. 357/1992 Sb., však způsobuje popsané problémy a zřejmě neúmyslně okruh osvobozených převodů také zužuje. Lze se důvodně domnívat, že bytové jednotky v rodinných domech nejsou zmíněny pouze omylem nebo nedopatřením  – tzv. teleologická mezera v právu,“ je stále o omylu a neúmyslném poškozování skupiny obyvatel zákonodárci  přesvědčena ombudsmanka.

Daň z nabytí nemovitosti činí 4 %. Pokud si někdo v minulosti například koupil bytovou jednotku v rodinném domě v hodnotě 3 000 000 Kč, byla mu zpětně vyměřena daň 120 000 Kč + úroky.

Irena Válová