Rozdělování insolvencí na KS v Ostravě opět u ÚS: Možnost přerozdělování incidenčních sporů zůstává

Vyšetřovací komise v závěrečné zprávě uvedla, že úniky informací z trestních spisů, jejich účelový výklad a následné ovlivňování veřejného mínění mohou znamenat fatální ohrožení ústavnosti Foto: archiv

Ústavní soud dnes zamítl návrh Nejvyššího správního soudu (NSS) na zrušení části insolvenčního zákona. Jde o možnost přerozdělování takzvaných incidenčních sporů v zájmu rychlosti řízení. Zákon takovou možnost dává předsedům soudů, Ústavní soud ji zachoval. Podle Nejvyššího správního soudu je však postup podle sporné části zákona zneužitelný.

Incidenční spory jsou vedeny v rámci insolvenčního řízení, jde například o spory o pravosti, výši či pořadí přihlášených pohledávek. Rozhoduje o nich stejný soud, který vede dané insolvenční řízení.

Text nálezu zde.

Ústavní soud konkrétně posuzoval řízení NSS o kárném návrhu předsedkyně Krajského soudu v Ostravě proti soudci tamního soudu. Podle kárného návrhu se dotyčný soudce dopustil kárného provinění, když byl neodůvodněně nečinný v 54 věcech, z toho ve 40 incidenčních sporech. Tyto incidenční spory soudci přidělila k vyřízení předsedkyně soudu. Soudce ke kárnému návrhu uvedl, že věci incidenčních sporů mu byly přiděleny mimo rozvrh práce, bez projednání se soudcovskou radou a bez předem daných pravidel. A že se necítí být zákonným soudcem. Předsedkyně ostravského soudu Iva Hrdinová obdobným způsobem postupovala i vůči dalším soudcům, kteří se insolvenční agendě nikdy nevěnovali, a všem jsou vytýkány průtahy.

Čtěte také: Ombudsmanka kárně žaluje vedení ostravského krajského soudu. Podle předsedkyně je to absurdní

Návrh NSS Ústavní soud zamítl, podle jeho výkladu odstavec slouží jako výjimka a zároveň nevylučuje souběžné použití zákona o soudech a soudcích, který obsahuje obecnou úpravu pro přerozdělování věcí podle předem daných pravidel. „K uplatnění dotyčného odstavce insolvenčního zákona může dojít pouze podle pravidel stanovených v rozvrhu práce a za splnění dalších požadavků zákona o soudech,“ uvedl ústavní soudce zpravodaj David Uhlíř.

Zároveň připomněl, že k 1. červenci 2017 začala platit novela insolvenčního zákona, která mimo jiné dotyčný odstavec upravuje. Přerozdělování soudců novela konkrétně navázala na rozvrh práce.

(čtk)