Prezident podepsal novelu zákona o advokacii, zkoušky se změní

Prezident Miloš Zeman Foto: Hrad.cz

Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Poslanecká novela o advokacii, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman, také mimo jiné změní zkoušky advokátů a kárná opatření a zavede peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb.

Stát nově podle předlohy zaštítí udílení ústních právních rad lidem, kteří mají příjem do trojnásobku životního minima. Žadatelé se budou po zaplacení stokorunového regulačního poplatku obracet na Českou advokátní komoru. Každý nemajetný člověk bude mít ročně nárok na schůzky v celkovém čase dvě hodiny.

Státem garantovaná právní pomoc pro chudší se rozšíří i na správní řízení, tedy na rozhodování úřadů o právech a povinnostech lidí. Stejně bude státem odměněn i advokát vybraný komorou k zastupování nemajetného stěžovatele u Ústavního soudu. Ministerstvo spravedlnosti, které návrh připravilo, přijde rozšíření bezplatné právní pomoci ročně zhruba na 34 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Novela dále předpokládá, že advokát bude moci školit po vlastní roční praxi nejvýše pět koncipientů. Nyní doba praxe stanovena není, není ani omezen počet koncipientů. Stanovení nejvyššího možného počtu má podle předkladatelů jejich školení zlepšit.

Novou úpravu advokátní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, předkladatelé zdůvodňují rostoucím počtem uchazečů o její složení a snahou o zvýšení kvality jejich přípravy. Zkoušce bude předcházet písemný test k ověření teoretických znalostí zájemců. Ke zkoušce budou připuštěni pouze v případě jeho úspěšného složení.

Nová kárná opatření se budou týkat prohřešků souvisejících s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu a se správou cizího majetku. Advokáti, kteří by se deliktů dopustili, by mohli o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít. Nebyl by podle předlohy navíc vyloučen jejich další postih, například napomenutí nebo peněžitá pokuta.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný – nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.

Až třímilionová pokuta bude hrozit podle novely za opakované poskytování právních služeb za úplatu bez oprávnění. Za neoprávněné označení „advokát“ by mohlo ministerstvo spravedlnosti udělit sankci až 200.000 korun. Obdobná úprava sankcí bude platit pro neoprávněné poskytování notářských služeb a exekuční činnosti.

(čtk)