Každé škrcení druhé osoby nutně neznamená pokus o vraždu

Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil rozsudek nad Martinem Smékalem, který ze žárlivosti přiškrtil sedmnáctiletého soka v lásce. Měl si za to odpykat 10,5 roku ve vězení. Podle Ústavního soudu se však Smékal nedopustil pokusu o vraždu. Případem se musí znovu zabývat olomoucká pobočka krajského soudu, bude také nejspíš nutné rozhodnout o případné vazbě.

Smékal čin spáchal v Olomouci v době, kdy studoval práva. Mladíka škrtil deset až 15 vteřin kabelem od notebooku, až nakrátko upadl do bezvědomí.

Justice čin hodnotila jako vydírání a pokus o vraždu. Podle ústavních soudců ale mladík těžko mohl vědět, že krátkým škrcením nižší až střední intenzitou může způsobit smrt skrze takzvanou reflektorickou zástavu srdce. Pro laika jde o neznámý pojem.

Celý nález ke stažení zde.

„Každé škrcení druhé osoby nutně neznamená pokus o vraždu,“ uvedla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. Soud podle ní dnešním nálezem nepopírá, že Smékalovo jednání bylo odsouzeníhodné a závažné.

„Za současného stavu dokazování to ale není možné hodnotit jako pokus o vraždu,“ uvedla Šimáčková. Soudy musí znovu zvážit právní kvalifikaci činu.

Ústavní soud tedy uzavřel, že stěžovatel byl odsouzen v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege (tedy, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem), jelikož byl odsouzen za jiný trestný čin, než kterého se dopustil; v důsledku čehož bylo porušeno také právo stěžovatele na spravedlivý proces.

Tím Ústavní soud nijak nepopírá, že jednání stěžovatele bylo odsouzeníhodné, že způsobilo bolestivý zásah do života poškozeného a jeho blízkých a že je nutné jej potrestat. Ústavní soud pouze shledal, že stěžovatelův čin za současného stavu dokazování není možné hodnotit jako pokus zločinu vraždy. Nyní bude na obecných soudech, aby stěžovatelův čin správně kvalifikovaly a uložily mu spravedlivý trest, který bude reflektovat závažnost jeho jednání.

Důvodem útoku v olomoucké části Droždín byla snaha donutit mladíka, aby ukončil svůj vztah s dívkou, která se Smékalovi líbila. Pachateli hrozilo deset až 18 let vězení. K napadení se přiznal. Tvrdil, že chtěl soka jen vystrašit, nikoliv zabít.

(čtk, epa)