Zveřejnění fotky zloděje kola nebylo dle ÚS nezbytné, Wagnerová rozhodnutí kritizuje

Případ se vrací k obecným soudům Ilustrační foto: archiv

Zveřejnění fotky zloděje elektrokola na sociální síti nebylo nezbytným krokem za situace, kdy se majitel obchodu zároveň obracel na policii. Právě nesplnění podmínky nezbytnosti bylo podstatné při rozhodování Ústavního soudu (ÚS), který odmítl stížnost společnosti ekolo.cz proti pokutě vyměřené Úřadem pro ochranu osobních údajů. O neúspěchu stížnosti informovala firma ve středu na svém facebookovém profilu, dnes se obsáhleji vyjádřil ÚS.

Výjimka v zákoně umožňuje zpracovat osobní údaje bez souhlasu zachyceného člověka. Existují ale dvě podmínky. První je nezbytnost takového kroku pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce osobních údajů. Druhou podmínkou je to, že zpracování osobních údajů není v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života.

Ve sledované a vleklé kauze společnosti ekolo.cz soudy nepovažovaly zveřejnění záběru z bezpečnostní kamery na facebooku za nezbytné. Druhou podmínkou, kolizí práv, se tak již justice ani zabývat nemusela.

Celý nález zde.

„Ostatně stěžovatelka sama v ústavní stížnosti uvádí, že danou fotografii by zřejmě zveřejnila i Policie ČR, tento možný postup Policie ČR nezpochybnila, což nepodporuje názor stěžovatelky, že by zveřejnění samotnou stěžovatelkou bylo nezbytné, jediné přístupné a efektivní řešení k ochraně jejích majetkových práv,“ citovala z usnesení mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Pokutu 5000 korun dostala firma v roce 2012. Nejprve uspěla se žalobou u Městského soudu v Praze, podle kterého v kauze převažovala ochrana soukromého vlastnictví nad zájmem na ochraně osobních údajů. Poté ale zasáhl Nejvyšší správní soud (NSS), podle kterého zákon jasně stanovuje, kudy vedou hranice.

Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová v Senátu Reprofoto: ČT

V rámci práva na ochranu majetku může provozovatel prodejny instalovat a provozovat kamerový systém a záběry poskytnout policii. „Jakékoliv další nakládání s osobními údaji takto shromážděnými bez souhlasu dotčených subjektů nelze ničím odůvodnit,“ rozhodl loni NSS. Městský soud pak napodruhé žalobu zamítl.

Neúspěch stížnosti označila firma ekolo.cz za „špatnou zprávu pro všechny občany Česka se zdravým rozumem“. Formalistické odepření spravedlnosti v tom spatřovala bývalá místopředsedkyně ÚS Eliška Wagnerová. „Opět jedno z rozhodnutí, která občana vzdalují od důvěry ve spravedlivé rozhodování soudů,“ napsala na facebooku.

(čtk)