Vávra navrhuje, aby na soudech fungovali asistenti i čekatelé zároveň

Forma nekoresponduje s povahou a formou dané problematiky. Úprava výběru a přípravy soudců nemůže být řešena podzákonnými předpisy. Důležitou úpravu je třeba provést úpravou zákona, který projde řádným legislativním procesem. Tak předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra připomínkoval podzákonné předpisy ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), které mají změnit způsob výběru a přípravy budoucích soudců.

Ministr spravedlnosti před volbami vytvořil dva podzákonné předpisy, které mají podle úřadu přípravu a výběr soudců sjednotit. Vyhláškou chce obnovit systém justičních čekatelů, kteří by od příštího roku měli u prvostupňových soudů kompletně nahradit asistenty soudců. Instrukcí pak hodlá upravit postup při výběru kandidátů na soudce. O nových podzákonných předpisech Česká justice obsáhle informovala.

Návrh kritizují prakticky všichni předsedové soudů. Česká justice získala i připomínky Městského soudu v Praze. „Nelze připustit, aby výsledkem navrhované úpravy bylo komplexní a velmi rychlé nahrazení stávajících asistentů soudců justičními čekateli,“ namítá Libor Vávra a připomíná, že asistenti soudců výrazně přispěli ke snížení zatížení všech soudů. Vykonávají totiž řadu jednodušších úkonů, které přitom nelze označit za administrativní, protože musí mít odborné znalosti hmotného i procesního práva.

Zkušení asistenti pak zvládají přípravu konceptů složitějších rozhodnutí. To vše přispělo v minulosti ke zrychlení řízení a počtu nevyřízených věcí a to zejména v agendách, kde je rychlé a bezprůtahové řešení nezbytné. K takovému výsledku vysokou měrou přispělo, že asistent bývá přidělenm konkrétnímu soudci. Nejenže si osvojí znalosti a zkušenosti pro samostatný výkon práce, ale také se adaptuje na postupy, které dotyčný soudce vyžaduje.

V pojetí jaké je navrhováno ministrem Pelikánem se však čekatel začne zaučovat a vzápětí bude muset přejít na další zaškolovací úsek. „Energie a úsilí, kterou budou soudci vynakládat na vyškolení justičních čekatelů tak nebude vyvážena přínosem, který přináší stávající systém asistentů,“ vysvětluje Vávra. Navrhuje proto, aby oba systémy fungovaly současně a vedle asistentů se zaučovali i justiční čekatelé. Navrhované navýšení počtu justičních čekatelů je podle předsedy MS v Praze nedostatečné.

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra Foto: Petr Stříbrný

Nevýhodou systému je pak podle Vávry i jeho nízká flexibilita, kdy nedokáže reagovat na aktuální potřeby soudů tak, jak je to u dnešního systému asistentů. Zatímco nyní si asistenty nabírají konkrétní soudy, nově bude systém řízen centrálně a výběr bude probíhat na úrovni krajských soudů. Podle předsedy MS v Praze to negativně ovlivní výkonost soudů.
Není také jasné co bude s čekateli, kteří se souci nakonec nestanou. „Stávající asistenti soudců nemohou být nuceně postaveni před volbu buď uspět ve výběrovém řízení na místo justičního čekatele nebo justici opustit,“ dodává Vávra. Konkrétně na Městském soudu v Praze pracuje v pozici asistentů i několik bývalých soudců, kteří již dovršili 70 let.

Nový systém by měl platit od ledna 2018. Protože je prováděn podzákonnými předpisy je možné, že skončí u Ústavního soudu. Za protiústavní návrh označil například předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Připomínky najdete v našem Legislativním monitoru.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

[/mn_protected]

(epa)