V Kaňkově paláci byla pokřtěna kniha o advokacii, které by Karel Čermák tleskal

Autoři nové publikace Foto: Petr Stříbrný

Tomáš Sokol, Robert Němec, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský, Karel Havlíček a Daniela Kovářová. Sedm autorů, šest advokátů zvučných jmen vytvořilo pod vedením Daniely Kovářové publikaci, která kombinuje desítky let zkušeností z advokátní praxe a současně komentuje právní předpisy tuto praxi upravující včetně příslušné judikatury. Knihu pokřtili v úterý 19. prosince 2017 v sídle České advokátní komory Vladimír Jirousek a Gerhardt Bubník.

Kniha se týká advokátního práva a jediným neadvokátem, který do publikace přispěl je právník Karel Havlíček, který si zvolil téma správní řízení ve vztahu k advokátovi. Jak vyplynulo z úvodních slov Daniely Kovářové na křtu v přízemních prostorách Kaňkova paláce, jde o souhrn atraktivních, potřebných a užitečných informací pro advokáty, koncipienty i pro ty, kteří teprve zakládají advokátní kancelář.

Například advokát Robert Němec se v publikaci zabývá společnostmi, zaměstnanými advokáty a zaměstnáváním advokátů, Tomáš Sokol zpracoval téma konflikt zájmů v advokacii, David Uhlíř si vzal na starost mlčenlivost advokáta a advokát Michal Žižlavský zohlednil svoje téma insolvence.

Přicházejí první insolvence advokátů

Jak na křtu knihy z jeho úst zaznělo, téma insolvence v advokacii mezitím dospělo do stádia aktuálnosti. „Jde o velmi praktickou část,“ komentoval svůj příspěvek Michal Žižlavský, podle kterého v době vydání knihy začaly napadat první insolvence v advokacii“. Po vydání Komentáře začaly napadat první insolvence advokátů a žádosti o pozastavení do představenstva, uvedl advokát, který je rovněž členem představenstva České advokátní komory. „Doufám, že jsem to snad nezpůsobil,“ dodal k tomuto novému jevu v advokacii.

Vladimír Jirousek a Gerhardt Bubník Foto: Petr Stříbrný

Podle slov vedoucí projektu Daniely Kovářové byla kniha hotová už letos v dubnu, když přišla pro autory i nakladatele malá „pohroma“: novela zákona o advokacii. Autorům se přesto podařilo texty přepsat a dopsat tak, že je aktuální a reflektuje platné předpisy. „Tím je významná, protože byly zahrnuty všechny změny z novely  zákona o advokacii,“ zaznělo.

Kvůli novele zákona se dílo muselo přepisovat

Podporou v procesu průběžné aktualizace za jízdy a před vydáním hotového textu byl advokát Robert Němec, který se podle svých slov v té době současně aktivně podílel na legislativním procesu při novelizaci advokátních předpisů.
O tom, že se autoři nakonec dostali do stresu, svědčí jeho slova na křtu, kterými komentoval náročnou práci pod tlakem změn: „Několikrát jsem litoval, že jsem se zapojil,“ uvedl v souvislosti s aktualizací díla po jeho dokončení.

Tím ovšem publikace nabyla na hodnotě, kterou jí ještě přidávají příklady, formuláře, vzory a individuální právní akty, kterými je doplněna. „Je to například i učebnice pro začínající advokáty,“ vysvětlila Daniela Kovářová. Publikace dále obsahuje odkazy na související právní předpisy, plné texty stavovských předpisů, judikaturu obecných soudů i komentované citace rozhodnutí kárných senátů kárné komise České advokátní komory.

Kniha nabízí řešení konfliktních situací

Publikace dále prostřednictvím autorů – zkušených právních profesionálů nabízí varianty řešení kolizních situací, do kterých se advokát ve své činnosti může dostat a jak v těchto situacích jednat, aby advokát dostál stavovským a etickým předpisům: „Jestli to vidí doktor Čermák, tak nám musí tleskat,“ komentovala to Daniela Kovářová.

Knihu už si podle svých slov zakoupil předseda ČAK Vladimír Jirousek, a to ještě dříve, než byl Danielou Kovářovou požádán o kmotrovství.

Druhý z kmotrů, právník roku 2016 Gerhardt Bubník pronesl velmi věcnou a konkrétní gratulaci: Gratuluji k rozsáhlé knize. Uvítal jsem, že její velká část se věnuje povinnostem advokáta a etickým pravidlům, oceňuji, že doktor Sokol se věnuje konfliktu zájmů. Přiznejme si, že zejména u rozhodců ke konfliktu dochází. Přeji si, aby si etická a stavovská pravidla co nejvíce advokátů osvojilo,“ uvedl.

Kniha nese název Zákon o advokacii a stavovské předpisy – Komentář. Kniha je užitečná pro advokáty, koncipienty, své čtenáře nejde i mezi soudci, státními zástupci, notáři a exekutory, uvádí k publikaci v anotaci vydavatelství Wolters Kluwer

Irena Válová