Zohledněte připomínky odborníků, apeluje Hospodářská komora na poslance kvůli zákonu o znalcích

Soudní znalci čelí kritice kvůli posudkům v mediálně známých kauzách Ilustrační foto

Podle Hospodářské komory vládou schválený zákon o znalcích potřebuje úpravy a bude proto apelovat na poslance, aby provedli významné změny. „Za zásadní nedostatky, které mohou vést k značnému chaosu zejména v oblasti ekonomických posudků, považujeme rozsáhlou nerovnost v postavení nově navrhovaných kategorií znaleckých subjektů a rozpory některých pasáží návrhu zákona s ostatní platnou legislativou,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Cílem návrhu zákona o znalcích je podle ministerstva zkvalitnění jejich práce. Pro nové uchazeče zavádí zákon vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Zvyšuje také odměny za posudky a zpřísňuje požadavky na znalecké ústavy. Definuje i odpovědnost znalců za škodu a ukládá jim povinné pojištění. Znalcům se zvyšuje ohodnocení ze 100 až 350 korun za hodinu na 300 až 550 Kč, tlumočníci nově dostanou 300 až 500 za hodinu tlumočení a 200 až 450 korun za překlad jedné normostrany. HK upozorňuje, že ministr návrh předložil vládě znovu v podobě, která nezohledňuje všechny odborné připomínky Hospodářské komory a kterou kritizovali už i poslanci během prvního čtení v minulém volebním období. „Dostane-li se zákon na jednání Poslanecké sněmovny, Hospodářská komora bude apelovat na poslance, aby provedli významné změny,“ prohlásil oprezident HK Dlouhý.

Kromě zákona o znalcích ve středu vláda schválila i oddlužovací novelu insolvenčního zákona.

Jak dále uvádí, původní návrh zákona také zavádí společnou a nerozdílnou odpovědnost za způsobenou újmu a pozastavení výkonu znalecké činnosti, což podle něj bude zřejmě znamenat výrazné omezení činností znaleckých kanceláří. Také některé požadavky, například na detailní odvětví v oceňování, mohou ´podle Dlouhého způsobit, že nebude zřejmě možné vykonávat znaleckou činnost řádným způsobem. Nerovnoprávné postavení může vést mimo jiné i k tomu, že například v oboru ekonomika dojde k vytlačení a útlumu subjektů, které spadají do kategorie znaleckých kanceláří, a to se všemi negativními dopady, jako je pokles kvality nebo prodloužení lhůt zpracování znaleckých posudků. „Návrh zákona o znalcích z dílny Ministerstva spravedlnosti byl minulou vládou projednán už před rokem a začala se jím zabývat sněmovna. A právě stejný návrh zákona o znalcích, ke kterému měla Hospodářská komora ČR celou řadu připomínek, a která byla v prvním čtení kritizována i řadou poslanců, ministr spravedlnosti Robert Pelikán znovu předložil nově jmenované vládě ke schválení, aniž by byla podoba zákona řádně vydiskutována,“ uzavírá Dlouhý.

(sr, čtk)