Vláda vstoupí do řízení o odmítnutí občanství Rusovi pro údajné ohrožení bezpečnosti státu

Ústavní soud Foto: archiv

Česká vláda vstoupí do řízení u Ústavního soudu o návrhu Nejvyššího správního soudu zrušit ustanovení zákona, kterým lze bez přezkoumání zamítnout žádost o udělení občanství, je-li osoba bezpečnostními složkami shledána ohrožením bezpečnosti státu. Kabinet chce takovou změnu zákona zamítnout.

Vláda se na minulý týden své schůzi přiklonila k projednávané variantě II. Ta spočívá ve vydání souhlasu se vstupem do řízení ve spojení se zamítnutím návrhu Nejvyššího správního soudu. „Návrh podal Nejvyšší správní soud v souvislosti s projednáváním kasační stížnosti. Uvedenou kasační stížností brojí fyzická osoba, občan Ruské federace, proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl pro nepřípustnost odmítnut jeho návrh na zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství České republiky z důvodu ohrožení bezpečnosti státu,“ uvádí se v materiálu.

O případu ruského občana, kterému stát z důvodu státní bezpečnosti odmítl udělit občanství, Česká justice již dříve informovala. Osmačtyřicetiletý A.C. se zdržuje v ČR od roku 2001 a podniká zde prostřednictvím několika obchodních společnostech. Ministerstvo vnitra konstatovalo, že splňuje podmínky občanství, avšak podle zákona si ještě vyžádalo stanovisko Policie ČR a bezpečnostních služeb.

Z těchto stanovisek vnitro vyrozumělo, že A.C. představuje bezpečnostní hrozbu pro český stát. Žádost o udělení českého občanství proto zamítlo. V takovém případě se rozhodnutí dále nezkoumá.  Následně Městský soud v Praze navíc konstatoval nepřezkoumatelnost rozhodnutí, neboť není co přezkoumávat, pokud ve spisu žádné stanovisko tajných služeb a bezpečnostních složek není.

Nejvyšší správní soud poté dospěl k závěru, že  napadené ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem, konkrétně s principem materiálního právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), principem zákazu diskriminace (čl. 1 odst. 3 Listiny) a právem na přístup k soudu (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny),  a proto navrhuje zrušení předmětného ustanovení zákona o občanství.

Do zpřísnění zákona o cizincích vláda nevstoupí

Vláda naopak nevstoupí do řízení o ústavní stížnosti sedmnácti senátorů o změně ustanovení cizineckého a azylového zákona. Vláda zaujala k tomuto bodu neutrální stanovisko. V tomto případě došlo na návrh poslance Václava Klučky (ČSSD) ke zpřísnění obou zákonů, do kterých se dostala zcela nová ustanovení včetně například zastavení řízení s cizincem rodinným příslušníkem českého občana, který nemá oprávnění k pobytu na území.

Ustanovení obou zákonů cizineckého i azylového pak shodně uvádějí, že pokud je cizinci nebo žadateli o mezinárodní ochranu povolen vstup na území nebo je propuštěn ze zajištění před vydáním rozhodnutí soudu o nevpuštění na území nebo o prodloužení zajištění, soud v případě tohoto cizince nebo žadatele o mezinárodní ochranu automaticky končí tím že se řízení zastavuje.
Také o této stížnosti sedmnácti senátorů Česká justice již dříve informovala.

(ire)