Sněmovna vyřadila malou zbraňovou novelu z programu, odpor lidí pokračuje

Sportovní disciplína nazývaná trap nebo střelba na trap Foto: Wikipedia

Poslanecká sněmovny Parlamentu ČR vyřadila hlasováním z programu stávající schůze tzv. malou zbraňovou novelu. Stalo se to na návrh poslankyně Jany Černochové (ODS), podle které může Soudní dvůr EU již brzy rozhodnout o české žalobě. Pro hlasovalo 167 poslanců ze všech stran, nikdo nebyl proti. Nepřestávejme v občanském odporu, vyzývá však zakladatel petice proti regulací zbraní a sebeobranných prostředků Pavel Černý.

Se zjevným ulehčením  přijali poslanci sněmovny návrh poslankyně Jany Černochové na změnu programu  – vyřazení prvého čtení vládního návrhu tzv. malé zbraňové novely, kterou  měla sněmovna na své současné schůzi projednat. Tzv. malá zbraňová novela je ve skutečnosti implementací evropské zbraňové směrnice.
Mělo jít o provizorní řešení kvůli riziku žaloby ze strany EU do doby, než budou připraveny tři zcela nové zákony o zbraních, střelivu a držení a nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Jak již dříve Česká justice informovala, velké novele měla předcházet tzv. rychlá malá zbraňová novela, protože ČR je povinna implementovat evropskou směrnici o zbraních do září letošního roku. Předmětné tři zákony, na kterých mezitím vnitro pracuje, mají následovat do dvou let. O tomto dvoufázovém postupu rozhodla v říjnu 2017 vláda poté, co ministerstvo vnitra přiznalo, že není jiného východiska. ČR podala kvůli evropské zbraňové směrnici loni v srpnu žalobu u Soudního dvora EU, která ovšem nemá odkladný účinek a ČR implementovat směrnici musí.  A to přesto, že český zákon o zbraních je považován experty za jeden z nejkvalitnějších na světě.

Černochová: Soud by mohl rozhodnout brzy

Vládní návrh však byl poslanci zlikvidován hned v úvodu schůze, když poslankyně Jana Černochová požádala o vyřazení bodu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, je to takzvaný zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle slov poslankyně Jany Černochové by Soudní dvůr Evropské unie mohl o české žalobě rozhodnout v nejbližší době: „Jak jistě řada z vás ví, podala Česká republika proti směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 17. května 2017 žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Je to konkrétně žaloba na neplatnost směrnice. Současně s požadavkem na zrušení směrnice podala Česká republika také návrh na odklad účinnosti směrnice, o kterém se zpravidla rozhodne do několika měsíců. Zatím nebylo o předběžném opatření soudem rozhodnuto, ale předpokládá se, že vzhledem k datu podání žaloby a žádosti o předběžné opatření – bylo to podáno 9. srpna 2017 – by soud mohl rozhodnout v nejbližší době,“ uvedla poslankyně doslova.

Neprojednávejme návrh vlády v nedůvěře

Poslankyni rovněž připadá nepatřičné, aby o tak zásadní věci rozhodovala vláda bez důvěry: „Prosím tedy, vyčkejme na rozhodnutí soudu o tomto předběžném opatření, ať neprojednáváme a neschvalujeme novelu zákona o zbraních, která provádí transpozici zmíněné směrnice a implementuje některé nesmysly v ní uvedené, zcela zbytečně. Už to tady určitě bylo řečeno, nebo řečeno bude. Tato vláda je vládou v nedůvěře, tato vláda nemá důvěru Poslanecké sněmovny a přijde snad nejenom mně, ale většině z vás naprosto nepatřičné, abychom projednávali takto zásadní normu právě v těchto dnech,“ uvedla Jana Černochová v úvodu stávající schůze sněmovny.

Podle dalších slov poslankyně Černochové má zákonodárný sbor právo návrh odmítnout, jakkoli jsou okolnosti jeho předložení pochopitelné: „Myslím si, že – ano určitě chápu pana ministra, že řekne, že je pod nějakým časovým tlakem, že tak jeho resort činit musel. Ano, jeho resort to předložil, ale my jako zákonodárný sbor máme právo se tím nezabývat dřív, než bude jasné, jakým způsobem rozhodne Evropský soudní dvůr alespoň o tom předběžném opatření,“ uvedla  poslankyně.

Přestože návrh na vyřazení bodu byl opozičním návrhem, zvedlo pro něj ruku 167 poslanců ze všech stran, pouze dva byli nepřihlášení, osm poslanců bylo omluveno, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Tím se poslanci materiálu po dobu trvání stávající schůze zbavili a projednání odložili.

Černý: Dostali jsme se daleko

Vyřazení bodu přivítal zakladatel Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU Pavel Černý. Současně varuje před přílišným optimismem: „Avšak (vše má totiž vždy své nějaké ALE…), nepropadněme prosím nyní nějaké euforii, že zlo je nyní již zcela zažehnáno či nezískejme nějaký, rozhodně falešný pocit nějaké konečné výhry. Shrnuto, nevyhráli jsme, ještě. Rozhodně ne,“ okomentoval dění ve sněmovně.

Pavel Černý podle svých slov očekává, že materiál bude znovu předložen poslancům v dubnu: „Neb v dubnu bude ona novela na programu našeho parlamentu skoro s jistotou znovu. A i když současné politické strany budou doufejme jen nerady riskovat nevůli či dokonce zlobu stovek tisíc svých voličů, bitva o naše práva, majetky a vlastně i část svobody se může rozhořet prostě naplno,“ vysvětlil ve svém stanovisku.

Stanovisku k aktuální situaci uzavírá výzvou k pokračování občanského odporu: „Shrnuto: nepřestávejme v našem občanském odporu. Dostali jsme se opravdu daleko a jsme čím dále silnějšími – a politici nemohou už jen tak nějak přehlížet naší sílu a jsou si více a více vědomi toho, že se velká část slušných českých lidí prostě jen tak snadno nedá,“ uvádí zakladatel petice.

S ohledem na pokračující proces novelizací zbraňové legislativy bylo podepisování petice spuštěno letos v lednu znovu. Předešlou petici podepsalo 110 000 občanů. V ČR je v současnosti přes tři sta tisíc držitelů zbrojních průkazů a přes osm set tisíc registrovaných zbraní.

Irena Válová