Elektronizaci justice povede ministerstvo financí

Vláda v demisi schválila návrh na vzájemnou spolupráci rezortů justice a financí při realizaci projektu eJustice. Ministerstvo financí nyní elektronizaci justice de facto povede. Mezirezortní spolupráce má státu ušetřit finance. Veškeré výstupy, dokumentace i know-how zůstanou v majetku státu.

Předložený návrh o spolupráci obou ministerstev vychází z plnění strategie pro rozvoj eJustice v letech 2016 – 2020. Strategii vláda schválila v polovině roku 2016. Nová podoba elektronizace soudnictví podle rezortu spravedlnosti podpoří „spravedlivé, zákonné a rychlé rozhodování organizačních složek resortu justice a jejich efektivní, hospodárné a transparentní fungování“. V minulosti čelilo ministerstvo kvůli pomalému a nesystémovému postupu digitalizace soudnictví kritice.

Podle schváleného návrhu z poloviny března nyní bude mít na starosti vedení projektu eJustice ministerstvo financí. „Resort ministerstva spravedlnosti disponuje širokou a kvalitní základnou věcných odborných zaměstnanců, kteří se intenzivně na projektu podílí, avšak je třeba zajistit stejně odbornou část zaměstnanců na pozicích projektových manažerů, procesních a datových analytiků a systémových inženýrů,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Právě takovými zaměstnanci podle zprávy disponuje Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., tedy státní podnik ministerstva financí, a Národní datové centrum poskytující služby na principu centralizované, zabezpečené služby technické infrastruktury pro provoz informačních systémů, ukládání a archivaci dat a další centralizované činnosti.

„Výhodou tohoto uskupení je, že se jedná o spolupráci, kde všechny výstupy zůstanou v majetku státu, a to včetně dokumentace, know-how a zdrojových kódů,“ uvádí materiál. Stát má také díky elektronizace justice pouze v ministerské režii ušetřit. „Všechny spolupracující subjekty pracují na projektu pouze za nákladové ceny, tzn. řešení tak bude znatelně levnější,“ tvrdí důvodová zpráva.

eSpis i modernější soudní proces

Rezorty si podle materiálu práci následovně: Ministerstvo financí zajistí odborné vedení projektu, datové a procesní analýzy a systémové inženýrství. Na rezortu spravedlnosti bude architektura projektu, resp. kompletní dokumentace současných služeb informačních systémů nutných ke správné budoucí funkci projektu eJustice, údržba a řízení nových služeb, poskytování odborné servisní podpory a případné legislativní úpravy.

O Resortní strategii pro rozvoj eJustice pro léta 2016 – 2020 z dílny Ministerstva spravedlnosti už Česká justice v minulosti podrobně informovala. Jejím základním pilířem je elektronický justiční spis, eSpis. Počítá ale třeba také se sjednocením informačních systémů používaných jednotlivými složkami justice, nebo se zavedením automatického rozdělování věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, který vyloučí z přidělování lidský faktor. Strategie počítá i s výraznou modernizací celé justice, včetně běžného používání videokonferencí nebo možnosti zaplatit soudní poplatky kartou.

Lucie Nekvasilová