Podle GIBS byly peníze věnované minulou vládou vynaloženy oprávněně

Příslušník GIBS Ilustrační foto: GIBS

Finanční prostředky, které byly vynaloženy na zvýšení platů příslušníků Generální inspekce ozbrojených sborů (GIBS), byly vynaloženy v souladu s příslušným usnesením minulé vlády. Vyplývá to z výroční zprávy GIBS za loňský rok. Způsob, jakým byly mimořádné finanční prostředky vynaloženy, kritizoval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), podle kterého GIBS dostala peníze pro nábor dalších lidí.

Podle GIBS ale byly peníze určeny i na zlepšování finanční situace už sloužících příslušníků inspekce. „Pan premiér řediteli Murínovi vyčítá, že nehospodárně nakládal s prostředky, vykázanými usnesením vlády na nové příslušníky. Ale ve skutečnosti to nebylo jen na nové příslušníky, ale i na zlepšení finanční situace už sloužících příslušníků,“ vysvětluje mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

Jak vyplývá z výroční zprávy GIBS za rok 2018, nárůst mzdových výdajů za loňský rok byl oproti roku 2016 o 33,34 %. Tento nárůst je z největší části způsoben navýšením objemu mzdových prostředků z důvodu konkurenceschopnosti GIBS na trhu práce v roce 2017 dle usnesení vlády ČR č. 148/2017.
Dále se zde promítá navýšení objemu mzdových prostředků na rok 2017 o pět systemizovaných míst pro příslušníky, kdy o tato systemizovaná místa, avšak bez finančních prostředků, byly navýšeny počty zaměstnanců GIBS na rok 2016. V neposlední řadě je zde promítnuto navýšení tarifních platů od 1. listopadu 2017. K 31. prosinci 2017 bylo obsazeno 275 služebních míst.
Pouze čtyři služební místa byla volná, ale k 1. lednu 2018 již byli připraveni tři příslušníci na ustanovení do funkcí. Jednalo se téměř o 100% naplněnost. U občanských zaměstnanců byla situace obdobná. Bylo pouze jedno volné systemizované pracovní místo.

Nižší platy než v NCOZ

Co se týče inkriminovaného usnesení vlády v roce 2017, navýšil se jím počet systemizovaných služebních a pracovních míst, čímž Inspekce dorovnala plánované počty z roku 2012 při vzniku GIBS. Zároveň navýšila i finanční prostředky pro stabilizaci stávajících příslušníků a zaměstnanců. Cílem mělo být podle výroční zprávy zesílení konkurenceschopnosti GIBS na trhu práce, neboť do té doby byli příslušníci a zaměstnanci se svými příjmy pod úrovní průměrných platů srovnatelných celostátních útvarů. Díky tomuto navýšení došlo ke srovnání platových podmínek s těmito útvary a tím pádem i ke zlepšení náboru nových kvalifikovaných pracovníků. „Je žádoucí, aby tito pracovníci byli mimo jiné vybíráni právě z řad celorepublikových útvarů ostatních bezpečnostních sborů z důvodu jejich dosud získaných znalostí, dovedností a zkušeností v požadovaném oboru. Ze shora popsaných důvodů se poprvé od vzniku GIBS podařilo v průběhu roku 2017 naplnit všechna systemizovaná služební a pracovní místa,“ konstatuje analýza s tím, že všechna nově systemizovaná místa byla dislokována na výkonná pracoviště a oddělení zkoušek spolehlivosti.

Způsob vynaložených prostředků odpovídá i předkládací zprávě na navýšení rozpočtu, v níž je uvedeno, že navržený a následně vládou schválený objem finančních prostředků na služební příjmy odráží počet nových tabulkových míst, ale i situaci na trhu práce, kdy bylo nutné vytvořit pro příslušníky GIBS, jako elitního útvaru, takové podmínky, aby příslušníci GIBS mohli konkurovat podobným útvarům v rámci ozbrojených sborů v ČR. Analýza pro relevantní srovnání uvádí konkrétně GIBS versus Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), kdy průměrný plat u příslušníků GIBS je o 5 246 Kč  nižší, než u útvaru NCOZ. „To v praxi znamenalo, že nebylo fakticky možné nabrat nové lidi do našich řad. Stav takřka nulové konkurence na trhu práce u srovnatelných útvarů v bezpečnostních sborech. Schválené finanční prostředky, přičemž Ministerstvo financí bylo jediné, které v rámci připomínkového řízení mělo zásadní připomínku, a s tímto rozporem byl materiál předložen vládě ke schválení, byly tedy určeny i čerpány na nové příslušníky, což je obsazení zbývajících tabulkových míst, a pro již sloužící příslušníky ke zlepšení jejich finanční situace,“ vysvětluje tiskový mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Ona zásadní připomínka se týkala toho, že MF v době, kdy byly Babiš ministrem financí, srovnávala platy v GIBS a platy v celé Policii ČR. „Nicméně pro nás je rozhodující platová úroveň špičkových policejních orgánů.“

Tím byl podle Mitáčka naplněn důvod přidělených finančních prostředků pro GIBS, které tak byly rozděleny podle schváleného návrhu.

Dušan Šrámek