Boj o soudce: Podhrázký má od srpna posílit NSS, jeho šéf to odmítá

O přeřazení soudce na vyšší stupeň soustavy obvykle rozhodují předsedové soudů na základě vzájemné dohody. Ne příliš obvyklá situace nyní nastala kvůli angažmá soudce Krajského soudu v Praze (KS) Milana Podhrázkého na Nejvyšším správním soudu (NSS). Zatímco předseda NSS Josef Baxa žádá jeho nástup od srpna, předseda Ljubomír Drápal chce odklad o rok kvůli možné destabilizaci správního úseku pražského soudu.

Podle informací České justice začal „boj“ o Podhrázkého již před rokem, kdy o něj projevil zájem místopředseda NSS Michal Mazanec. Tehdy ho měl předseda Drápal upozornit, že za něj nemá náhradu. Už nyní je na správním úseku KS o jednoho soudce méně, než je plný stav. Přestože se oba soudy snažily o vzájemnou dohodu a nalezení řešení, nakonec k tomu nedošlo. Baxa v dubnu oznámil, že NSS má o Podhrázkého zájem a soudce proto vyslechne na plénu při veřejném slyšení. „Doktorovi Podhrázkému jsem řekl, že nemohu souhlasit s jeho přestupem v letošním roce, protože nemohu zajistit chod našeho správního úseku tak, aby běžel alespoň v současné podobě. Zhoršení situace, které by nastalo jeho odchodem, je evidentní. Nejsem schopen mu zabránit. Nemohu k nám na krajský soud poslat ani stážistu z okresu, kde nám tabulkově chybí asi 4 lidé a dalších 19 soudkyň máme na mateřské dovolené,“ řekl České justici šéf krajského pražského soudu.

Milan Podhrázký Foto: C.H. Beck

Jenže úbytkem soudců argumentuje i Baxa. „S předsedou Drápalem jsem se osobně sešel a projednal svou žádost o přeložení Milana Podhrázkého k 1.7.2018 k NSS. Vzal jsem na vědomí jeho negativní stanovisko, nicméně jsem informován, že soudcovská rada KS v Praze má stanovisko pozitivní. Konečné rozhodnutí o přeložení je v rukou ministra spravedlnosti,“ uvedl Baxa s tím, že NSS prudce a trvale narůstá agenda. V tomto a příštím roce má soudu ubýt pět soudců, což je více, než je obvyklé. Oslabení přišlo také nečekaně v podobě úmrtí Jana Vyklického a oznámení odchodu prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové na Městský soud v Praze.

Drápalovo stanovisko však dle zákona odchodu soudce zabránit nemůže. Podhrázký upozorňuje, že rozhodnutí je nyní v rukou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. „V dubnu jsem absolvoval slyšení před plénem NSS a s přeložením k tomuto soudu jsem vyslovil souhlas, ovšem žádné aktuální informace o termínu mého případného přeložení nemám,“ reagoval na dotaz České justice. Ministerstvo však uvedlo, že Pelikán ještě o přesunu soudce nerozhodl.

Osmatřicetiletý soudce správního úseku KS Milan Podhrázký zde i přes svůj relativně nízký věk předsedá senátu již od roku 2013. Soudcem byl jmenován v roce 2010. Na NSS v minulosti vykonával stáž.

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a spolu s Nejvyšším soudem tvoří nejvyšší článek soustavy soudů v Česku. Rozhoduje ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích, tj. o kasačních stížnostech. Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá zvláštní agenda, např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých kompetenčních sporech.

Eva Paseková