Jednání na hranici přečinu, konstatovala kontrola u soudu v Uherském Hradišti

Uherskohradištský soud Foto: archiv

Všichni trestní soudci Okresního soudu v Uherském hradišti (OS) jsou předsedou Krajského soudu v Brně (KS) Milanem Bořkem kárně žalováni, neboť mimořádná prověrka KS zjistila rozsáhlé porušování předpisů při jejich práci. Celý problém je navíc umocněn tím, že se na jeho vzniku podílela někdejší předsedkyně soudu Hana Kurfiřtová, která je sama trestní soudkyní. Kurfiřtová po prověrce na funkci předsedkyně rezignovala.

Rozsudky vyhotovované s několikaměsíčním zpožděním, spisy, v nichž nebyl učiněn po dlouhou dobu žádný úkon, obhájce ustanovený soudem až několik týdnů po uvalení vazby, to vše s vědomím předsedkyně soudu – to je souhrn zjištění, k nimž dospěla mimořádná prověrka místopředsedy KS na trestním úseku OS v Uherském Hradišti. Pochybení se týkají všech tří zdejších trestních soudců, Jiřího Přibyla, Evy Šišperové i někdejší předsedkyně soudu Hany Kurfiřtové. Kurfiřtová přitom jako předsedkyně soudu místo toho, aby dohlížela na plynulost soudního řízení, svým dvěma kolegům v rozporu s předpisy překračování lhůt povolovala a nečinnost přehlížela. O případu již Česká justice jako první informovala.

Trestní úsek soudu je přitom vytížen průměrně, agenda odpovídá nápadu pro dva soudce a podle předsedy KS tedy neobstojí argumentace přetížeností zdejších soudců. Také stanovisko odvolacího senátu konstatuje extrémní zpoždění při vyhotovování rozsudků, což má vliv na délku uložených trestů, která je zkracována z důvodu nepřiměřenosti délky trestního řízení.

U soudce Přibyla pak bylo prověrkou zjištěno pochybení, které vyhodnotili kontroloři jako na hranici přečinu a trestní oznámení nepodali jen proto, že se navrhuje kárnému senátu jako trest odvolání z funkce soudce. Soudce Přibyl totiž v jedné trestní věci ustanovil obhájce až skoro dva měsíce poté, co rozhodl o jeho vzetí do vazby, přičemž zákon ukládá rozhodnout o ustanovení obhájce ihned po takovém rozhodnutí.

Oběma soudkyním navrhuje předseda KS Milan Bořek trest v podobě srážky 20% z platu po dobu jednoho roku, u soudce Přibyla pak, s ohledem na opakované prohřešky v minulosti i zjištěný problém s neustanovením obhájce, trest zproštění funkce soudce. Všichni tři soudci dostali opakovaně od České justice prostor se k věci vyjádřit, který ovšem nevyužili. „Podle všech dotčených soudců by pak bylo i nekorektní se v této fázi kárného řízení vyjadřovat prostřednictvím médií k tomu, co je jim kladeno podle vašeho sdělení za vinu, když veškerá svá vyjádření budou směřovat pouze a jedině Nejvyššímu správnímu soudu jakožto nezávislé soudní instanci, která bude ve věci podaného kárného návrhu (kárných žalob) rozhodovat“, sdělil České justici tiskový mluvčí soudu a pověřený místopředseda Michal Tománek.

Kárnou žalobu na soudce Přibyla a soudkyni Šišperovou bude řešit kárný senát v čele s předsedou Radovanem Havelcem. Věc bývalé předsedkyně soudu Hany Kurfiřtové, která jako jediná ze tří soudců pochybení uznala, bude projednávat senát zkušeného předsedy Jakuba Camrdy.

 

Petr Dimun