Insolvenční řízení neznamená podle NSS konec správní žaloby

V případě insolvence může i nadále pokračovat řízení před správním soudem. V přelomovém rozhodnutí to konstatoval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v právní věci žalobce firmy ELMO-PLAST v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně. Ve sporu šlo o to, jaké účinky na řízení ve správním soudnictví o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o uložení sankce za správní delikt má řešení úpadku žalobce.

Žalobce se žalobou podanou dne 2. 6. 2017 domáhal u Krajského soudu v Brně přezkoumání rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, jímž mu byla uložena pokuta ve výši 80.000 Kč za nezemědělské užívání zemědělské půdy bez souhlasu k jejímu odnětí ze zemědělského půdního fondu.

V době podání žaloby již bylo nicméně zahájeno s firmou ELMO – PLAST insolvenční řízení. Na základě toho krajský soud řízení o žalobě zastavil s odkazem na § 141 insolvenčního zákona, ve spojení s § 47 správního řádu. Krajský soud měl za to, že v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze zahájit soudní řízení o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Dušan Šrámek