Platy zaměstnanců v justici jsou stále nízké, zní ze soudů. Ministerstvo jedná o dalším navýšení

Krajský soud v Ostravě Foto: MSP

Platy zaměstnanců soudů se od ledna letošního roku zvýšily o 14 procent, jak slíbil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Na dotaz České justice to potvrdilo několik předsedů krajských soudů. Většina z nich ale dodává, že situace by mohla nebo spíše měla být lepší a administrativní pracovníci by měli dostat přidáno více. Zvýšení platů navíc nebylo rovnoměrné. Ministerstvo spravedlnosti s tím souhlasí a chce z rozpočtu pro pracovníky v justici vyjednat další prostředky.

Objem prostředků na platy zaměstnanců soudů byl pro rok 2019 navýšen o 14 procent. U státních zastupitelství jde o 15 procent. Prostředky na platy byly soudům přiděleny tak, že na jednoho zaměstnance vychází v průměru plat 30.000,- Kč hrubého měsíčně – s výjimkou zaměstnanců působících v tzv. pomocných složkách, u kterých po přidělení platových prostředků vychází průměrný měsíční plat na 22.000,- Kč hrubého. „Uvedené navýšení objemu platových prostředků vítám a umožnilo zvýšení platů většině zaměstnanců soudů všech stupňů. Přestože jde o významné zvýšení objemu platových prostředků, nelze pominout, že přidělené prostředky nedosahují – uvažováno v průměru na jednoho zaměstnance – ani výše průměrné mzdy dosažené v roce 2018, která činila přibližně 31.500,- Kč měsíčně hrubého. Nebylo tak vyhověno požadavku předsedů krajských soudů, kteří žádali – v zájmu odstranění „nerovnováhy“ platů zaměstnanců soudů s ostatními zaměstnanci – o navýšení objemu přidělovaných platových prostředků na rok 2019 alespoň (nejméně) ve výši průměrné mzdy vypočtené za rok 2018,“ komentoval navýšení předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal.


Jak se zvýšily platy administrativních pracovníků v justici od 1.1 2019? Došlo k:

  • k navýšení tarifních platů o 5%
  • k přiznání zvláštních příplatků v průměrné výši 1 200 Kč / osobu
  • k navýšení platu u některých kategorií zaměstnanců v důsledku změny platových tříd vyplývajících z nového katalogu práce (vyšší soudní úředníci, asistenti)

Prostředky jsou stále nevyhovující

Drápal dále připomíná, že pro rok 2019 se počítá s nárůstem průměrné hrubé mzdy na 34.000 Kč měsíčně a podle některých odhadů může průměrná mzda vzrůst v roce 2019 až na 35.000 Kč měsíčně. „Přestože tedy došlo od 1. ledna 2019 k navýšení objemu platových prostředků tak, že na jednoho zaměstnanec vychází v průměru 30.000,- Kč měsíčně hrubého, jde o přidělení platových prostředků připadajících na jednoho zaměstnance v rozsahu o 4.000 až 5.000 Kč hrubého měsíčně méně, než kolik zřejmě dosáhne průměrná mzda ve stejném období, tedy v roce 2019,“ dodává Drápal.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal Foto: ČJ

Objem přidělených prostředků na platy pro rok 2019 tak podle něj „nelze pokládat za vyhovující“. On i předsedové dalších soudů totiž dlouhodobě upozorňují na to, že hlavním problémem nízkých platů v justici je to, že soudy nejsou konkurenceschopné na trhu práce. Fluktuace pak justici škodí. „Je třeba si dobrých pracovníků vážit, pracují často s citlivými daty,“ připomněl loni při oznámení zvyšování platů nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Prezentaci ministerstva ke zvyšování platů najdete zde.

Právě v Praze je tento problém nejpalčivější. „Vedení soudu je sice spokojeno, ale navýšení by klidně mohlo být vyšší,“ uvedla ke zvýšení platů mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.
Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra loni upozornil, že kvalita rozhodování leží na soudcích, ale o každodenní rychlosti rozhoduje právě administrativní personál. Pokud je pracovník nekvalitní, může docházet k prodlužování řízení banálními chybami.

Ministerstvo chce zamezit fluktuaci

Ministerstvo spravedlnosti si podle vyjádření pro Českou justici uvědomuje, že platy nesoudcovského personálu jsou dlouhodobě finančně podhodnocené. „Dlouhodobým cílem Ministerstva spravedlnosti je systémovými opatřeními zajistit pro zaměstnance soudů takový plat, který umožní organizačním složkám realizovat odpovědnou koncepční personální politiku,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka. Těmito kroky chce ministerstvo omezit fluktuaci a zajistit plynulý bezproblémový chod všech složek justice. „Proto budeme i v letošním roce o další navyšování usilovat, a už i usilujeme. Uvědomujeme si ale, že  v současné době, kdy jsou po všech resortech včetně Ministerstva spravedlnosti vyžadovány významné úspory, to bude úkol obzvlášť náročný,“ dodal Řepka.

Práce zaměstnanců soudů obvykle vyžaduje vysokou kvalifikaci (vysokoškolské vzdělání či střední vzdělání s maturitou) a značné pracovní nasazení.
Letošní zvýšení platů nebylo rovnoměrné, protože došlo nejen k navýšení tarifů, ale u pracovníků výkonu byl přiznán ještě i zvláštní příplatek (dříve byl jen na trestním úseku). Nejvíce si polepšili asistenti, u kterých došlo k posunu do 13. platové třídy. „U nich došlo k navýšení mezd v součtu zmíněných faktorů kolem cca 20 %. Nejhůře jsou na tom pomocné profese – řidiči, uklízečky , zde jde v našich podmínkách o cca 5 %, většina administrativy pocítila navýšení od 5 do 10 % prostředků,“ řekl České justici předseda Krajského soudu v Plzni Miloslav Sedláček. Asistentovi soudce vzrostl hrubý příjem o 7190 Kč, vyššímu soudnímu úředníkovi o 4750 Kč, soudní zapisovatelce o 1430 Kč. Zvláštní příplatek činí minimálně 500 Kč u méně náročných, respektive minimálně 1550 Kč u více náročných prací.

Eva Paseková