Urychlená náprava novely občanského zákoníku je nutná

   „Není správné, že se novela občanského zákoníku připravuje bez jeho autorů“, říkal již v prosinci roku 2015 jeho spoluautor prof. Karel Eliáš – zde.A je vrcholně nesprávné, když se novela občanského zákoníku připravuje bez zdravého rozumu a znalosti věci“, dovolím si k tomu zde podotknout.

  Technické novela občanského zákoníku

  Zákon č. 460/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2018 zcela neodůvodněně vrátil zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. Text je v podstatě stejný  jako byl za původní právní úpravy. Týká se ale pouze nemovitostí. Opačně  u movitých věcí přijatá novela naopak zákonné předkupní právo spoluvlastníků zcela ruší. Vtipně Jana Divinová píše, že cit: „Právnické rčení praví, že spoluvlastnictví je dílo ďáblovo“.

  Netušící mocní

  Zdá se, že ti, co výše uvedenou technickou novelu Občanského zákoníku zpravovali a ti, kteří ji schválili, vůbec netušili, co to vlastně činí. U většiny nových bytů si spolu s bytem vlastník také kupuje garážové státní. To je v drtivé většině součásti spoluvlastnického podílu v domě, kde nezřídka bývá i několik desítek vlastníků. Takže pokud by chtěl majitel  byt v budoucnu prodat, pak od každého spoluvlastníka garážových prostor bude majitel při prodeji potřebovat písemnou odpověď, že nechce jeho spoluvlastnický podíl odkoupit. Cena podílu, podle některých vyjádření právnických kanceláří, prý musí být stanovena tržně a dokonce stanovena znalcem. Vlastník tak nejenže si nesmí vybrat, komu svou nemovitost prodá, ale ani si nesmí sjednat cenu, za kterou je ochoten nemovitost, zde tedy spoluvlastnický podíl, prodat. Horší zásah do soukromých práv se už asi vymyslet nedal.

  Za perličku pak dodejme, že v případě nabídek některých developerů, jmenujme například Central Group, je nejen garážové stání ve spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek, ale k bytové jednotce se vztahují lodžie a balkony a ty jsou rovněž v tomto spoluvlastnictví. Jako uvedený fakt mohou posloužit například bytové jednotky v Javorové čtvrti na Praze 10, které to zjevně prokazují. Nejen tedy garážové stání, ale i lodžie i balkony se budou muset nabízet. Že přístup na lodžie či balkony je možný pouze z příslušného bytu je asi každému jasné. Pokud někdo třeba jen z recese, schválnosti či jiného nedobrého úmyslu spoluvlastněnou lodžii za tržní cenu odkoupí, bude muset získat i průchod cizím bytem k jejímu užívání?

  Ukázková chyba

  Ve výkladu právních předpisů lze užít argumentu ad absurdum. Používá se především tam, kde musíme  dosáhnout  základního požadavku kladeného na právní normu, tj. aby šlo o „racionální , logické, formálně správné poznání objektivního, jasného a nepochybného smyslu a cíle praktické právní normy.
  Schválená novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. není v paragrafu 1124 odst.1) a v paragrafu 1125 ani racionální, ani logická a nemá žádné smysluplné cíle praktické právní normy pro majitele bytových jednotek. Její zbrklé vracení se do socialistického právního pořádku opět jen zkomplikovalo život mnoha občanům. Od předkladatele tak nevhodného návrhu pak očekávám, že svou chybu urychleně napraví.

  Rudolf Mládek

  Sdílejte
  Předchozí článekLež v Českém rozhlase Plus
  Další článekSpolupracující obviněný jako nástroj korupce
  Rudolf Mládek
  Právník a podnikatel, ředitel poradenské firmy. V letech 1993–2007 byl členem a funkcionářem Občanské demokratické strany, v roce 2014 byl nezávislým kandidátem na senátora za Občanskou konzervativní stranu.