Rozhodnutí Soudního dvora EU o Úmluvě je směřováním k eurofederaci

Rozhodnutí Soudního dvora EU, že část Lisabonské smlouvy je neslučitelná s unijním právem, je jasným znakem směřování k federalizaci Evropské unie, kdy nad vůlí členských států v EU stojí rozhodnutí soudu. Pokud to členské země EU nechají bez povšimnutí, vytvoří se princip, že nad nimi rozhoduje Evropský soudní dvůr jako federální soud EU s posledním slovem, vyplývá z komentáře profesora … Pokračování textu Rozhodnutí Soudního dvora EU o Úmluvě je směřováním k eurofederaci