Jak EET odhaluje charaktery lidí aneb chrana podnikatelů podle Vladimíra Dlouhého

  K napsání tohoto článku mne přiměl rozhovor s Vladimírem Dlouhým, který uveřejnily Živnostenské listy dne 5. 7. 2015. Spousta krásných slov o práci pro podnikání, spousta vět vyvolávajících dojem, že VD velmi leží na srdci osud malého podnikání a živnostníků.

  Slova, slova, slova. A skutek utek. Řekl bych, že nejčastějším slovem, které Vladimír Dlouhý v rozhovoru používá, je opatrnost. Opatrně se domníváme, opatrně se chováme. Opatrně k politikům, opatrně k odborům. Přiznávám, že takové postoje mne iritují, a proto píši tento článek o Vladimíru Dlouhém, Hospodářské komoře a podnikání.
  Pozici a důvěryhodnost různých lidí, kteří stojí v čele podnikatelských organizací, velmi dobře prověřuje jejich postoj k elektronické evidenci tržeb. Jsou pro nebo jsou jasně proti? Nic mezi tím přece není, protože chtít od státu ústupky, chtít drobné změny a kosmetické úpravy, znamená pořád být pro.
  Vladimír Dlouhý je prezidentem Hospodářské komory ČR. Jeho nástup provázela naděje, že povede HKČR solidně, že HK nebudou dále provázet zmatky a skandály. To se celkem naplnilo a jistě nelze Vladimíru Dlouhému upřít snahu a manažerské dovednosti. Kdybychom mohli hodnotit práci VD jen podle toho, co říká, byl by to ideální prezident HKČR. Když se však podíváme na skutky, už to tak slavné není. Deklarovat podporu podnikání a ochranu podnikatelů před rozpínavostí státu je snadné, postavit se politikům a zkazit si hezké a užitečné vztahy, to už jednoduché není. Vladimír Dlouhý mluví tak, jako by byla spousta důležitějších věcí a potřeb podnikatelů, za které je nutno se brát. Když však nedokáže (či nechce) chránit malé podnikatele a živnostníky před EET, jak asi bude rázným a zásadovým obhájcem v jiných případech, kdy stát bude podnikatelům znepříjemňovat život nebo je dokonce šikanovat?

  Jak se vlastně vyvíjel postoj V. Dlouhého k elektronické evidenci tržeb?

  Nejprve se opatrně začal angažovat ve prospěch EET. Někdo by mohl namítnout, že podpora či odpor k EET je věcí osobního názoru. Ano, pokud nejste hlavou největší podnikatelské organizace, která sdružuje asi 14000 členů. Z těchto členů je totiž více než 60% malých a středních podnikatelů a živnostníků. Za těchto okolností podporovat elektronickou evidenci tržeb je jen těžko pochopitelný postoj.
  To, že VD zcela podporuje EET a Andreje Babiše v jeho záměrech, bylo zřejmé již na konferenci, kterou Hospodářská komora pořádala 3. 3. 2015. Konference se konala zcela zjevně na podporu EET, a to dva dny před uzavřením připomínkového řízení HKČR k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb. Pro průběh konference bylo typické, že hned na začátku vystoupil Vladimír Dlouhý a vyzval kritiky EET, aby byli konkrétní a věcní. Ano, čtete dobře. Nevyzval předkladatele, aby byli konkrétní. Nechtěl po ministru Babišovi a náměstkyni Hornochové důkazy o přínosu EET. Nechtěl po nich konkrétní čísla, argumenty a údaje. Neapeloval na stát, aby prokázal, dokázal, doložil. Apeloval na kritiky a oponenty. Andrej Babiš by to lépe neřekl.
  A čas běžel dál. Sekce pro eliminaci byrokratické zátěže HKČR se jednomyslně usnesla doporučit představenstvu Hospodářské komory ČR odmítnout EET a postavit se proti přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb. Pár týdnů poté představenstvo HKČR odhlasovalo podporu EET. A to přesto, že v té chvíli už mělo představenstvo HKČR k dispozici výsledky průzkumu, kde většina 52% respondentů odmítla EET a velká část vyslovila pochybnosti.

  Zatím poslední vystoupení Vladimíra Dlouhého k EET se odehrálo 16. 6. 2015 na konferenci pořádané ministerstvem financí na podporu EET. Každý si může poslechnout řeč VD ze záznamu. Vladimír Dlouhý podpořil zavedení elektronické evidence tržeb. Považuji za nehorázné, že se prezident největší podnikatelské organizace, která má chránit zájmy podnikatelů, zcela zjevně postavil na stranu státu, na stranu ministra Babiše, jak jednoznačně podpořil EET. Nejzajímavější však byl způsob, kterým Vladimír Dlouhý prezentoval výsledky průzkumu HKČR k EET. Z asi 500 lidí, kteří se ankety zúčastnili, odpovědělo 52% respondentů, že EET odmítají či nechtějí. A Vladimír Dlouhý tuto nadpoloviční většinu zcela odmítl brát v úvahu a popsal ji jako lidi, kteří odmítají vždy vše nové, proto prý není třeba se těmi padesáti dvěma procenty vůbec zabývat. Rozhodující je, podle Vladimíra Dlouhého, těch zbývající 48%, kterými prý má smysl se zabývat. Shrňme to: Máme organizaci, HKČR, která má hájit zájmy podnikatelů. Tato organizace má více než 60% členů z řad malých a středních podniků a živnostníků. A když nadejde čas bránit své členy, tak prezident této organizace se postaví na stranu státu a podporuje politiky v jejich záměrech namířených proti podnikatelům. Tak vypadá hájení zájmů podnikatelů a živnostníků?

  Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů

  Sdílejte
  Předchozí článekLynčování soudce Poláka aneb problém je jinde
  Další článekOpět memento Cibulka?
  Radomil Bábek
  Radomil Bábek vybudoval či spoluvybudoval několik úspěšných společností (Everesta, ECS Eurofinance, Marketeers, Inboox, Eyrie a další), jejichž vedení již z větší části předal mladším partnerům. Řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 10 společností a 3 projekty. VZK Group je platformou pro komunitní podnikání, je to sdílení zdrojů a podpory. Pomáhá v rozjezdu novým či mladým firmám a investuje do nich. Podnikání vnímá jako životní styl. Je přesvědčen, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky ČR. Politici a vysocí úředníci jsou podle jeho názoru zataženou ruční brzdou. Proto s přáteli založil Asociaci podnikatelů a manažerů, jíž se stal předsedou. Hájí dobré jméno podnikání a chce přimět stát, aby se choval k podnikatelům s úctou. V popředí profesních zájmů Radomila Bábka jsou psychologie, krizový management a vše související se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje na konferencích a přednáší externě na vysoké škole. Jeho přednášky a vystoupení se vždy týkají managementu, leadershipu a strategického plánování a řízení. Hodně času věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování startupů.