Názory

Zdeněk Koudelka

Soudy za koronaviru zklamaly

V rámci koronavirového tažení vláda přistoupila k razantním paušálním zákazům, proti kterým mnozí protestovali. Ukázalo se, že neexistuje účinná soudní ochrana. Na jaře 2020 Ústavní soud odmítl...
Pavel Mašarák

Nová úprava soudního tlumočnictví

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské...
Milan Kučera

Efektivní vynakládání veřejných prostředků v tržním prostředí 

Ekonomické výsledky v roce 2020 zásadním způsobem ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19, v jejímž důsledku se obchodní korporace musely rychle adaptovat na proměnlivé legislativní i tržní podmínky....
Václav Budinský

Tři žaloby na libereckém soudu

Na libereckém soudu se sešly žaloby tří žalobců (Jablonné v Podještědí, Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z. s., Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální...
Jiří Matzner

Novela autorského zákona

Ke konci letošního roku předložilo Ministerstvo kultury Vládě České republiky novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a...
Zdeňka Kovaříková

Nemajetný občan jako žalobce ve správním soudnictví

Může v reálné praxi správní žalobu podávat pouze majetný občan, který má dostatečné finanční prostředky na advokáta nebo sám je advokátem? Nebo může v praxi...
Václav Vlk

Soudce Sovák potřebuje obhájce v justici, aneb šance na ukázku dobrého stavu soudnictví

Kauza soudce Sováka směřuje neomylně k blamáži. Každá informace přinášená médii poukazuje na absurdnost věci, popírá předchozí, a to o nejen v očích profesionálů. Třeba hlavní policejní informátor, který...
Petr Dimun

Pro obraz

V případu soudce Zdeňka Sováka jsme opět svědky veřejného procesu, v němž již od prvního dne dochází k masivním únikům informací z trestního řízení. Ty byly během uplynulého...
Pavel Körner

Největší bariéry vstupu do oddlužení: Zkušenosti z praxe

Autor je insolvenční správce, emeritní bankéř, původním vzděláním ekonom. Jeho diplomová práce o chudobě byla (blahé paměti) oceněna Cenou Josefa Vavrouška. Úvod Novela insolvenčního zákona z roku...
Václav Budinský

Šokující zážitek na Vrchním soudu v Praze aneb Potřebujeme institut možnosti přezkoumat kvalitu práce soudce

Jako předseda Společnosti pro právní stát sleduji řadu domněle ale i skutečně (bohužel) nestandardních soudních řízení. Jedno z nich se týká dvou mužů, kteří v roce...
11,123FanoušciTo se mi líbí
5,156NásledovníciNásledovat