Pirátská novela exekučního řádu zaručuje stálý nápad exekucí i problémovým exekutorům

  Pirátská strana připravila novelu exekučního řádu, jejímž cílem je především slučování exekucí k jednomu exekutorovi a vyloučení možnosti volby exekutora věřitelem. Jako advokát zastupující klienty vymáhající výživné s takovým návrhem nemohu souhlasit.

  Předně je mi proti srsti, abych po vyhraném soudním sporu, do kterého můj klient investoval nemalé finanční prostředky, neměl možnost ovlivnit, komu svěřím či spíše nesvěřím pohledávku, kterou jsem pro klienta za jeho peníze u soudu vysoudil. Není mi to jedno.

  Advokátní praxi vykonávám již řadu let a za tu dobu jsem měl tu čest při zastupování klientů v postavení oprávněných i povinných poznat praxi a přístup jednotlivých soudních exekutorů k vymáhání práva a účastníkům řízení vůbec. Zažil jsem případy, kdy byl exekutor nekontaktní, měl omezené úřední hodiny anebo můj klient věděl o povinném a jeho majetku více než exekutor po letech vedení exekuce. U někoho byl problém dokonce v zastoupení klienta dostat se k vyčíslení exekuce a následně ji vyplatit za účelem jejího ukončení. Setkal jsem se s prodlevami s výplatou vymoženého plnění, nečinnost v exekučních spisech. Mezi advokáty se prostě vědělo, ke komu má a ke komu nemá cenu exekuci navrhovat.

  Z médií jsou mi známy i případy, kdy exekutor vymožené plnění zpronevěřil, byl trestně stíhán nebo ho stíhala špatná pověst. Nechci, aby byli mí klienti spojováni s takovými úřady. Nechci se dožít doby, kdy podám exekuční návrh s vidinou, že klientovi sdělím, že soud exekuci svěřil zrovna kárně stíhanému exekutorovi či exekutorovi, který má průtahy v řízení, u něhož nemám jistotu, že svoji povinnost bude konat svědomitě. Průtah v jednom řízení, průtah ve všech řízeních, tak proč k němu slučovat další exekuce proti témuž povinnému? Aby se jeho nečinnost prohlubovala?

  Jaký je legitimní důvod pro pověření exekuce u exekutora, který je trestně stíhán pro zpronevěru, hrozí mu odsouzení a zánik výkonu exekutorského úřadu? Aby se mohly ztratit další peníze nebo aby se po ukončení činnosti úřadu nenašel ani exekuční spis? Exekuční řád dokonce umožňuje, aby byl exekucí pověřen trestně stíhaný exekutor s pozastaveným výkonem exekutorského úřadu. Jako osoba odpovědná za řádný výkon advokátského povolání s povinností konat ve prospěch klienta chci zájmy svého klienta hájit a podobných rizik ho vyvarovat. Dnešní exekuční řád mi dává možnost exekuci k takovému exekutorovi nepodat a tím peníze klienta ochránit. Pirátská novela však mé klienty bude poškozovat a bude nahrávat případy exekutorům, kteří by je neměli nikdy dostat.

  JUDr. Antonín Blažek

  Sdílejte
  Předchozí článekCo má Penta s Dr.Bradáčovou?
  Další článekCo je cizí majetek?
  Antonín Blažek
  JUDr. Antonín Blažek ml. Advokát provozující generální praxi se sídlem v Kunovicích, okres Uherské Hradiště.