Neděle, 3. července, 2022

Zemřela Blanka Havlíčková

0
Zemřela Blanka Havlíčková
Největší zájem o tuto službu zaznamenávají notáři právě v čase Památky zesnulých, nejmenší pak v letních měsících Foto: Pixabay


Musím na tomto místě oznámit smutnou zprávu: zemřela Blanka Havlíčková. Paní Blanku mnozí z právnické obci znali především jako spoluorganizátorku Stálé konference českého práva, jejíž byla také spolu s manželem Karlem Havlíčkem dobrou duší.Vzhledem ke složité situaci proběhne rozloučení pouze v úzkém rodinném kruhu. Věnujte tedy prosím paní Blance svoji vzpomínku!

Petr Dimun