Větší odpovědnost a nároky: Kněžínek má předložit nový zákon o státním...

Zcela zásadními aktéry v boji s korupcí jsou podle nejnovějšího protikorupčního materiálu vlády orgány činné v trestním řízení a proto je třeba posílit jejich nezávislost, materiální a...

Trestní řád se má rozšířit o oprávnění nařídit utajeně a pod...

Policie, státní zastupitelství nebo soudy získají oprávnění nařídit komukoli, kdo má pod kontrolou data, aby je uchoval v nezměněné podobě v počítači nebo na nosiči dat...

Den před volbami: sliby MPSV nejsou dodrženy, systém zaměstnanost nefunguje, EKIS...

Téměř stomilionová zakázka na Podporu a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV bude pravděpodobně pozastavena a její realizace bude o rok posunuta. Definitivně se má...

GIBS má mít práva jako policie, omezuje se parlamentní kontrola

Vstupovat do obydlí, prostor a na pozemky, provádět kontrolu na použití návykových látek, používat zahraničního agenta pro zkoušku spolehlivosti nebo využívat informování veřejnosti  mají...

Stát mění pravidla pro strategické suroviny. Kvůli lithiu

Změnu pravidel jak nakládat s ložisky strategických surovin, mezi něž je zařazeno i lithium, připravilo na základě úkolu předcházející vlády Ministerstvo průmyslu a obchodu...

Hejtmani žádají příslib, že obdrží peníze na opravy silnic II. a...

Rada Asociace krajů hodlá vládě předložit memorandum, kterým by ji zavazovalo k víceletému financování oprav silnic II. a III. tříd. Vyplynulo to z dnešního...

Kněžínek pro soudce zavádí výběrová řízení a povinnost hlásit vedlejší aktivity

Zrušení institutu laických přísedících ve všech typech řízení, zavedení výběrových řízení na nové soudce, výslovný zákaz opakování mandátu funkcionáře soudu či nová povinnost soudců...

Senátní výbor chce vyřadit čínskou medicínu ze zákona o nelékařských zdravotnických...

Terapeuti a specialisté tradiční čínské medicíny možná zmizí ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Alespoň by si to přáli senátoři Alena Dernerová (bez politické...

Moderní budovy při požáru zabíjejí jedovatým dýmem. Ale Češi jdou příkladem

Evropský parlament doposud reguloval stavebnictví tak, abychom platili méně peněz za topení. Teď ale poslanci řeší, jestli energeticky výhodné materiály odolají ohni. A zjišťují,...

Regiony dostanou půl miliardy na dopravu, vede jižní Morava

Nové dotace půjdou na nízkopodlažní trolejbusy, elektronické jízdenky nebo informační tabule. Ministerstvo pro místní rozvoj vybralo dopravní projekty, které podpoří jednotkami až desítkami milionů...