Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk: Považuji za neudržitelné nastavení některých parametrů...

Nejvyšší soud by neměl být "továrnou na rozsudky", ale zejména efektivně sjednocovat judikaturu a výklad právních předpisů. Myslí si to nový místopředseda Nejvyššího soudu...

Soudce ESLP Pejchal: Porušení ústavního pořádku Ústavním soudem směřuje proti základům...

Ústavní soud, který při rozhodování nezohlední judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), se dopouští závažného prohřešku. Ústavní soud, který ignoruje vlastní judikaturu, si...