Čtvrtek, 28. října, 2021

Češi nejméně věří justici a boji proti korupci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zajímavou informaci o Češích a české justici lze vyčíst z nedávného průzkumu Eurobarometru, který se uskutečnil ve všech členských zemích EU a zúčastnilo se ho 26 581 dotazovaných občanů členských zemí unie.

Češi jsou mezi třemi zeměmi s nejnižší důvěrou v justiční systém a zcela nejméně z celé EU věří, že jejich stát účinně bojuje proti korupci. Současně jsou však jednou z pěti zemí, kde lidé vykazují podprůměrné znalosti o tom, jak justice funguje. Informovanost Čechů o justičním systému je na úrovni Estonska, Litvy, Lotyšska a Španělska. Nejmenší důvěru v justici pak spolu s Čechy vykazují Slovinci a Slováci.

Průzkum se zabývá vnímáním justice v jednotlivých členských zemích EU, přičemž kvalita, nezávislost a účinnost byly podle autorů hlavními kriterii pro hodnocení justičních systémů.

V první části pracuje průzkum s osobní zkušeností lidí s justicí, ve druhé hodnotí úroveň soudů ve vztahu k civilnímu, obchodnímu a trestnímu řízení. Ve třetí části jsou hodnoceny národní systémy jednotlivých zemí a EU a je debatována otázka, jakou by EU měla mít roli ve vztahu k nezávislé a efektivní justici.

Celkem 53% lidí v EU má důvěru v národní justiční systém. Důvěra je v některých zemích značně vysoká, například v Dánsku je to 85%, jinde je velmi nízká, například ve Slovinsku je to 24%.

pruzkum
Po kliknutí na obrázek se podívejte na podrobné grafické znázornění provedeného průzkumu.

Většina občanů EU (66% ) ví, jak si najít právníka. Co se týče detailů o tom, jak funguje justiční sytém, co mají dělat, když jdou k soudu, jaká jsou alternativní řešení k soudnímu sporu, jaká jsou procesní pravidla či poplatky, mají občané již mnohem méně znalostí.Velmi dobře – nadprůměrně jsou v těchto záležitostech informováni občané Německa, Irska, Lucemburska a Slovinska. Naopak podprůměrné znalosti v průzkumu vykázali občané České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska a Španělska.

Také vnímání účinnosti systému je velmi rozdílné: zatímco 85% lidí v Lucembursku si myslí, že právo je v jejich zemi efektivně vymáháno, totéž se domnívá jen 18% Slovinců. Většina lidí v EU (77%) je přesvědčena, že všichni občané mají možností jít k soudu a hájit svá práva a 56% lidí se současně domnívá, že stát se chová v souladu se zákony. V loňském roce bylo u nějakého typu soudu 27% občanů EU. Oproti tomu 57% lidí odpovědělo, že nikdy u žádného soudu nebylo.

Justiční systém hodnotí jako dobrý 54% respondentů z celé EU, přičemž špatně hodnotí lidé délku řízení před soudem a dále výši poplatků. Pouze 22% Italů hodnotí dobře trestní justici v Itálii, zatímco v Holandsku se těší důvěře 83%.

Pouze 22% občanů EU je přesvědčeno, že národní justice je exkluzivně věcí národního státu. Oproti tomu 71% občanů podporuje roli EU v řešení přeshraničních případů a myslí si, že EU by měla zastávat nějakou roli v případech, kdy selhává domácí justiční systém.

Respondentům byla dále položena otázka, zda spíše důvěřují justici v jejich vlůastní zemi. Většina (53%) justici spíše důvěřuje, zatímco nezanedbatelná menšina 43% vlastní justici nedůvěřuje. Zbytek dotázaných nedokázal odpovědět.

Pouze ve třech členských zemích EU věří justici jen 3 lidé z deseti. Úplně nejméně důvěřují justici lidé ve Slovinsku (24%) na Slovensku (25%) a v České republice (25%).

A konečně, pouze v osmi zemích EU lidé souhlasí s tím, že stát účinně bojuje proti korupci. Mimořádně vysoké procento lidí věří v efektivní potírání korupce (75%) v Dánsku. Přesto v dalších dvanácti státech věří v účinnost boje s korupcí méně než tři lidé z deseti. Méně než pět lidí z deseti dotázaných souhlasilo s větou, že stát účinně bojuje proti korupci v pěti státech: v České republice (14%), ve Španělsku (17%), v Itálii (18%) v Řecku (19%) a ve Španělsku (19%).

Průzkum uskutečnila společnost TNS Politics and Social Network ve 28 členských zemích EU ve třetím čtvrtletí roku 2013 prostřednictvím strukturovaných rozhovorů vedených s respondenty v jejich mateřském jazyce.

Irena Válová

(celý průzkum zde)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY