Pondělí, 19. dubna, 2021

RUBRIKA

Názory

Je čas vyměnit nejvyššího státního zástupce?

V poslední době se začaly se zvýšenou intenzitou rojit spekulace ohledně setrvání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ve funkci. Měly směrem k němu padnout nabídky, pokud sám odstoupí: média, která se dlouhodobě podílí na jeho pozitivním obrazu, psala nedávno o odmítnuté nabídce na vysoký diplomatický post. A vláda dosud neprojednala nominaci tří kandidátů na soudce Evropského soudu pro lidská práva, kde je Zeman zatím jen pouhým náhradníkem. Spekuluje se i o nabídce dobře placeného místa v advokátní kanceláři. Ministerstvo spravedlnosti také stále neuzavřelo šetření ohledně možného kárného provinění, kterého se mohl dopustit Pavel Zeman, když lobboval ve prospěch svého známého, podnikatele Petra...

Občanky k něčemu

Občanské průkazy slouží státu i lidem samotným. Je mnoho situací, kdy musíte vědět, s kým jednáte. Ať prodáváte auto či jste měli autonehodu. Ale tento účel občanských průkazů vláda oslabuje. Nové občanky mají mít méně psaných údajů. Státního aparátu se to nedotkne, protože se údaje skryjí v čipech, které policista s pomocí techniky přečte. Ne však běžní lidé. Dříve občanským průkazem prokázal rodič své dětí, protože měl v průkaze údaje o nich. Děti si mohl zapsat do pasu a cestovat s nimi i bez jejich pasů. To bylo zrušeno a zavedly se dětské pasy. Prý kvůli únosům dětí. Tak všichni rodiče byli postiženi byrokracií dětských...

Zemřela Blanka Havlíčková

Musím na tomto místě oznámit smutnou zprávu: zemřela Blanka Havlíčková. Paní Blanku mnozí z právnické obci znali především jako spoluorganizátorku Stálé konference českého práva, jejíž byla také spolu s manželem Karlem Havlíčkem dobrou duší.Vzhledem ke složité situaci proběhne rozloučení pouze v úzkém rodinném kruhu. Věnujte tedy prosím paní Blance svoji vzpomínku! Petr Dimun

Pouze německá firma může beztrestně porušovat zákony?

V několika soudních kauzách vytvořily soudy hypotézu, že týmy specialistů odborných provozovatelů distribučních soustav, které si desítkami miliard Kč (víc než 40% ceny elektřiny) každoročně platí všichni odběratelé, mohly být laikem investorem uvedeny v omyl. Tvrzení, že by laik investor dokázal nejkvalifikovanější firmu v elektroenergetice uvést v omyl, je asi stejně pravděpodobné jako, že laik  dokáže uvést v omyl tým bankovních úředníků. Uzavřít smlouvu o připojení nové elektrárny vč. uhrazení několika milionů Kč distributorovi, jako úhradu nákladů distributora s připojením, musel laik  investor již na jaře 2010. Prováděcí vyhláška o dispečerském řízení č. 79/2010 Sb. vydaná k energetickému zákonu Ministerstvem průmyslu a obchodu přesně definovala podmínky,...

Zákaz sebeobviňování hygiena nerespektuje

Ministr zdravotnictví Jan Blatný a hlavní hygienička Pavla Svrčinová se diví, že lidé neudávají své příbuzné a kamarády. Lidé v rámci trasování neudávají, s kým se setkali mimo okres či po 21 hodině. Případ bývalého prezidenta Václava Klause odhalil úděsnou praxi hygieny. Václav Klaus, který onemocněl covidem, v rámci trasování poskytl pravdivé informace o pohybu. Hygiena tyto informace využila k iniciování sankčního řízení proti němu za to, že prý nedovoleně navštívil uzavřený okres Trutnov, tedy ne pro ochranu zdraví lidí. Přitom i na přestupkové řízení jako sankční řízení lze vztáhnout zákaz sebeobviňování, což zákonodárce realizuje zásadou, že každý může správnímu orgánu odmítnout svědeckou...

Kauza Antonína Michala – další neuvěřitelné pochybení justice

Citát ze slavného románu Jaroslava Haška přesně postihuje přístup některých představitelů české justice ke své práci. O jednoho obviněného, obžalovaného a odsouzeného víc, není to jedno? Možná nejde o náhodu nýbrž o záměr, kdy policisté mají pocit, že čím početnější bude „zločinecká skupina“, tím lépe. A pokud chybí konkrétní důkazy, nevadí. Je přece snadné nahradit je hypotézami. O případu odsouzení dvou obžalovaných bez důkazů, výhradně na základě hypotéz, jsem psal ve článku Šokující zážitek na Vrchním soudě v Praze. Nyní předkládám případ neméně šokující. Pokud by Ministerstvo spravedlnosti pořádalo soutěž o největší množství pochybení v jedné kauze, měl by velkou šanci na...

Osudné vynálezy lidstva (obtížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu)

Recenze Miroslava Bárty Karel Havlíček, Praha 2020, Academia Autor Karel Havlíček, osobnost českého práva a jeden z nejerudovanějších znalců právního systému jako takového, si v předkládané monumentální práci slov klade velice obtížný úkol: analyzovat vývoj státu a práva, dvou fundamentálních nástrojů sebeuspořádávání lidského společenství a organizace a správy státu, jinými slovy hraničení, na základě kterého vzniká stát a explicitní právo (zde bych dodal právo vycházející z velké části z práva implicitního předstátních společností), přičemž toto právo je vždy úměrné etice a vzdělanosti toho či onoho společenství, které daný stát vytváří, a to v kontextu různých forem demokracie. Zcela specifickým způsobem se tak autor vlastně velmi zevrubně zamýšlí...

Zákony nebo judikáty?

V České republice již delší dobu trvá zásadní názorový spor. Zní takto: judikáty dle modernistů nebo zákony dle tradicionalistů? Český kontinentální právní systém je založen na platných zákonech, ze kterých musí soudy v rozhodování vycházet. Zákony tvoří Parlament a v praxi jsou pouze doplňovány judikáty dle těchto zákonů. Systém je předvídatelný a vytváří vysokou míru právní jistoty pro všechny účastníky založený primárně na zákonech. Angloamerický systém, který se snaží do českého právního řádu prosadit modernisté, je založený na systému závazných precedentů (judikátů). Precedenty se tvoří, případně i mění, předchozí rozhodovací praxí, kde pramenem práva nemusí nutně být platné zákony. Systém je proto velmi pružný,...

Vykročíme opět v oblasti insolvencí vpřed, nebo zůstaneme za okolními státy?

Společnost Insolvence 2008 je průkopníkem v oblasti digitalizace insolvencí. Již od roku 2008 vyvíjí internetový informační systém pro insolvenční správce. V době jeho vzniku se jednalo o revoluční řešení. Mnoho insolvenčních správců nevěřilo tomu, že mohou mít data k řízením bezpečně „někde tam venku“, myšleno na nějakém serveru a dostupná přes internet z jakéhokoliv místa či zařízení. V dnešní době je to běžná praxe také v mnoha dalších odvětvích. Od té doby jsme ušli velký kus cesty a dnes poskytuje Insolvence 2008 insolvenčním správcům celý ekosystém pro efektivní správu elektronického spisu. V jaké situaci se však nacházíme dnes? Po roce s pandemií, kdy jsme navíc od loňského října...

NEJČTENĚJŠÍ

JUSTICE

POLITIKA