Pondělí, 23. května, 2022

RUBRIKA

Názory

Princip prokurátorské neomylnosti

Nezávislost státního zástupce je, na rozdíl od nezávislosti soudcovské, omezená, neboť je součástí přísně hierarchizovaného systému, v němž musí respektovat pokyny svých nadřízených, vedoucím oddělení počínaje. A přesto existuje v České republice místo, kde výše popsané zákony respektu a odpovědnosti neplatí. A kde se v průběhu posledních let prosadil princip neomylnosti a nedotknutelnosti. Když soudce nerespektuje přesvědčivě odůvodněné rozhodnutí vyššího soudu, může to znamenat kárné provinění. Naposledy tak rozhodl kárný senát Nejvyššího správního soudu, který posuzoval případ tří soudců senátu Krajského soudu v Plzni v čele s Eduardem Wipplingerem. Pokud soudce názor vyššího soudu sice respektuje, ale zároveň jej kritizuje, může za to dostat soudce výtku. Jako...

Kauza Poledník

Nepovažoval jsem za vhodné jako emeritní soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se jakkoli veřejně vyjadřovat k nominaci pana Petra Poledníka prezidentem republiky na funkci ústavního soudce, dokud jeho nominace nebude schválena či neschválena rozhodnutím pléna Senátu Parlamentu České republiky (PČR). Takové vyjádření, ať kladné či záporné, od soudce, byť bývalého, jenž devět let přezkoumával rozsudky a rozhodnutí nejen českého Ústavního soudu by bylo nepatřičné. Ostatně je vyloučeno, aby se např. předseda ESLP jakkoli veřejně vyjadřoval ke kandidátům na funkci soudce ESLP, dokud Parlamentní shromáždění Rady Evropy takového kandidáta řádně zvolí či nezvolí soudcem. Jenom pro pořádek, Petra Poledníka znám...

Málo znalců – problém advokátů

My znalci stárneme a ubývá nás. Průměrný věk znalce je více než 60 let. Mladí se do znalectví nehrnou. V novinách jsme vláčeni za několik mediálně „propíraných“ posudků. I když znalci ročně napíšou desetitisíce posudků. Nás znalců ubývá. Významný pokles očekávám ke konci roku 2025, kdy přestane platit pro znalce přechodné období. V některých oborech pokles znalců moc nepocítíme, protože jich bylo nadbytek. Nejvýznamnějším příkladem budiž oceňování nemovitostí. V některých případech může pokles znalců způsobovat problémy, znalci-lékaři. Kde vzít znalce, když nejsou? Tady by měli advokáti zbystřit, protože advokáti nejsou orgán veřejné moci. Jak říká § 26 zákona o znalcích (zákon č. 254/2019 Sb.):...

Zúčastněná osoba a náhrada škody způsobená zajištěním

V posledních letech se stalo v rámci trestního řízení poměrně častou záležitostí maximální využívání institutu zajišťování majetku. A to nejen majetku, který je ve vlastnictví trestně stíhaných osob, ale i osob, které nejsou s vyšetřovanou trestnou činností minimálně z hlediska shromážděných důkazů nijak spojeny. Majetek, včetně finančních prostředků, bývá zpravidla zajišťován na samém počátku trestního řízení, často ve stejnou chvíli, kdy je sděleno obvinění nebo pak při provádění domovních prohlídek. Takový postup má svou logiku ovšem za předpokladu, že by následně došlo k prověření, zda je zajištění skutečně důvodné či nikoliv. Zrušit takové zajištění může policie, státní zástupce nebo soud. Občas k zajištění majetku dochází i...

Pokus o znásilnění trestního procesu

Česká justice přinesla dne 13.4.2022 poněkud znepokojivou informaci. V článku „Změna zákonného vymezení znásilnění by obětem nepomohla, zní z ministerstva“ je mimo jiné uvedeno, že Ministerstvo spravedlnosti: „….chystá zavedení zákazu otázek na předchozí sexuální vztahy a chování oběti znásilnění při výslechu. Do budoucna je možné, že v přípravném řízení nebude moci obhájce nebo obviněný klást oběti dotazy přímo jako teď, ale výhradně zprostředkovaně.“ Příslib zmíněné úpravy byl údajně vysloven v rámci sněmovního semináře, který se zabýval problematikou vyšetřování (a prokazování) trestných činů znásilnění. Což je zcela jiný problém, o kterém se zmíním v závěru. Je obtížné uvěřit, že by legislativní zákaz otázek mohl někdo...

Objednává se žena na Ústavní soud

Objednává se žena na Ústavní soud Je příliš starý a není to žena. Tak by se daly shrnout hlavní handicapy brněnského advokáta Petra Poledníka, kterého prezident republiky nabídl Senátu jako kandidáta na ústavního soudce. Nic proti, každý převážně mužský kolektiv jistě ocení, když je občerstven mladou kolegyní. Když se však jedná o instituci, jakou je Ústavní soud, má člověk z takové veřejné objednávky, která již dopředu diskvalifikuje, chtě nechtě blbý pocit. Navíc něco podobného už tu jednou bylo, jakkoliv tuhle veřejnou objednávku tentokrát nemělo na svědomí české justiční prostředí. Šlo o výběr českého kandidáta na soudce Evropského soudu pro lidská práva ve...

Za co je placen ministr spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se od rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana omilostnit lánského hajného toliko stroze distancoval. A hned si vysloužil kritiku od některých novinářů, protože se nerozhořčil dostatečně a neposlal Zemana do horoucích pekel. V době, kdy se považuje za normální, že předseda Ústavního soudu vyzývá veřejně k násilnému odstranění představitele cizího státu, je holt těžké se zalíbit uměřeností. Že někomu udělí milost je přitom čistě na osobním rozhodnutí prezidenta republiky. Přímá volba prezidenta posílila jeho roli samostatného politického hráče a bylo třeba počítat také s vyšší mírou pravděpodobnosti, že tato pravomoc může být využita i pro jeho osobní cíle a vrtochy. Není...

(Ne)dostupné bydlení:

Sto dní po nástupu (dnes již nikoliv) nové vlády jsem registroval informaci, že „na MMR budou řešit dostupné bydlení“. Dokonce tam vzniká strategicko analytický útvar pro tento účel. Je to zpráva potěšující, ale….pan ministr dodal, že v „Česku chybí zákon, který by pomohl obcím vypořádat se s bytovou nouzí“. Respektuji, že obce mají dík nedostupnému bydlení a chybám předchozích generací politiků váhající s ekonomizací nájemného v obecních bytech a následné levné privatizaci obecních bytů, která pomohla k vlastnímu dnes již seniorům, závažné problémy. O obchodu s chudobou se nějak mluvit přestalo, ale vybydlené lokality jsou v mnohých městech problém, všechny souvislosti vztahu obec – občan a byty...

Korespondenční hlasování

Vláda podporuje návrh Senátu na zavedení korespondenčního hlasování pro voliče v zahraničí u voleb poslanců a prezidenta republiky. 1.     Změna základu demokracie Zavedení korespondenčního hlasování není jen změnou, která má zvýšit sepětí občanů v cizině se státem. Je to zásah do filozofie volebního práva a demokracie. Dnes lze volit v prezidentských a poslaneckých volbách na našich zastupitelských úřadech. Lidé však kvůli tomu necestují a o volby je malý zájem. Hlasy ze zahraničí nemění volební výsledek. Korespondenční hlasování zjednoduší volby zahraničním voličům a tak bude více těch, kteří rozhodnou o Poslanecké sněmovně a prezidentovi, ale nežijí ve státě, o němž rozhodují. Neponesou důsledky svého volebního rozhodnutí. Demokracie...

NEJČTENĚJŠÍ

JUSTICE

POLITIKA