Čtvrtek, 28. října, 2021

European Voice: Povinná registrace lobbistů je kvůli současné legislativě nepravděpodobná

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

European Voice píše, že zavedení povinného registru lobbistů je za současné legislativy EU téměř nemožné. Pracovní skupina sestavená k projednání návrhu EU na zavedení dobrovolného rejstříku představila třicet návrhů změn na zefektivnění současného návrhu. Pokud se situace zásadně nezmění, o zavedení povinné registrace se bude znovu jednat až v roce 2017.

Pracovní skupina jmenovaná za účelem prozkoumání návrhu Evropské unie na zavedení dobrovolného registru pro lobbisty došla k závěru, že nejúčinnější cesta zaručující transparentnost vede přes zavedení registru povinného, informuje European Voice. Současně však členové této skupiny připouští, že jeho zavedení je při nynější legislativě téměř nemožné.

Podle European Voice skupina uvedla, že našla pouze jeden právní základ, na kterém by bylo možné povinný rejstřík stavět. Jedná se o Článek 352 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Zákony vycházející z tohoto článku vyžadují jednomyslný souhlas všech členských států a vnitrostátních parlamentů.

Jenže členské státy se registrace lobbistů neúčastní, protože se vztahuje pouze na lobbování v Evropském parlamentu a Evropské komisi. „A je nepravděpodobné, že Rada ministrů povinný registr schválí“, uvádí European Voice s odvoláním na své zdroje právě v Radě ministrů.

Snahy o zavedení alespoň „polo-povinné“ registrace

Jen málo členských států má povinnou registraci pro lobbing. Patří mezi ně Rakousko, Dánsko, Francie a Nizozemí. Spojené státy americké mají povinný rejstřík pro lobbisty ve Washingtonu, DC. Evropský parlament a Evropská komise zavedly své společné rejstříky v roce 2011.

Zpráva pracovní skupiny doporučuje využití jiných metod k dosažení toho, aby registrace mohla být alespoň „polo-povinná“ či v nejhorším případě, aby se jí lobbisti nemohli vyhnout. Jako příklady uvádí propojení registrace s předpisy o sponzorství či s možností pronášení proslovů ve výborech. Tato otázka by měla být znovu projednána při vydání další zprávy v roce 2017.

Třicet doporučení k zefektivnění současného návrhu

Zpráva přinesla třicet doporučení pro okamžité zlepšení registrace. Lobbisté, kteří se nezaregistrují, by měli být znevýhodněni. „Například tím, že jim bude zkomplikována možnost zasahovat při konzultacích,“ cituje European Voice zprávu.

„Tato doporučení rejstřík posílí“, uvedl Maroš Šefčovič, evropský komisař pro vnitroinstitucionální vztahy a administrativu. „Přinese to více výhod organizacím, které jsou registrovány a bude to složitější pro ty, které nehrají podle pravidel,“ uvedl Šefčovič dále.

Zpráva bude předložena vedení Evropského parlamentu a následně výboru pro intstitucionální záležitosti, který prozkoumá závěry. O konečném návrhu bude hlasovat celý EP, pokud možno před koncem současného volebního období.

Pracovní skupině předsedal německý středopravicový poslanec EP Rainer Wieland. Mezi ostatní členy patřili: středolevicový řecký poslanec Anni Podimata, za Zelené Belgičan Isabelle Durant a nezařazený Rakušan Martin Ehrenhauser.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY