Prezident Miloš Zeman jmenoval dva ústavní soudce

Prezident Miloš Zeman jmenoval 20. ledna 2014 dva ústavní soudce: profesora trestního práva Jana Musila a odborníka na evropské právo Jiřího Zemánka. Foto: Mediafax

Jan Musil a Jiří Zemánek byli dnes dopoledne na Pražském hradě jmenováni do funkce ústavních soudců. Jmenováním obou kandidátů konečně došlo k naplnění Ústavního soudu. Ten se dostal do personálních problémů poté, co Senát bývalému prezidentu Václavu Klausovi odmítl několik kandidátů.

Exprezident Klaus navrhování dalších kandidátů zarazil. Na rozdíl od předchozích nominací, které vycházely z prostředí hlavy státu (V. Klaus, V. Havel), vycházel prezident Zeman z nominací, které mu předložil staronový předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Kromě jedné nominace, kterou byl bývalý vojenský prokurátor a náměstek nejvyšší státní zástupkyně Jaroslav Fenyk. Toho Zemanovi navrhla Fenykova dřívější nadřízená Marie Benešová.

Rychetský spolu s Musilem jsou jedinými dvěma soudci, kteří budou svůj mandát opakovat. Miloslava Výborného totiž neschválil Senát. Zároveň neschválil ani bývalého předsedu Městského soudu v Praze Jana Sváčka.

Profily nových ústavních soudců:

Jan Musil (*1941) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1963 pracoval jako právní čekatel a prokurátor na okresní prokuratuře v Šumperku, zabýval se problematikou kriminality mládeže. V letech 1960 – 1969 byl členem KSČ, z níž na vlastní žádost vystoupil. Od roku 1967 pracoval jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl v roce 1985 jmenován docentem, v roce 1993 profesorem a posléze zastával funkci vedoucího katedry trestního práva. V letech 1992–1998 byl rektorem, poté do roku 2003 prorektorem Policejní akademie České republiky. Absolvoval četné stáže a přednáškové pobyty na zahraničních univerzitách.

Jan Musil podepisuje své jmenování do funkce ústavního soudce. Foto: Mediafax
Jan Musil podepisuje své jmenování do funkce ústavního soudce. Foto: Mediafax

Musil je pravidelným hostem Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní a zahraniční trestní právo ve Freiburgu im Breisgau. Je členem vědeckých rad Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Policejní akademie České republiky, předsedou vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Je také členem Společnosti pro kriminalistiku, Národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo a čestným členem Bílého kruhu bezpečí. Dne 27. listopadu 2003 jej soudcem Ústavního soudu České republiky jmenoval prezident Václav Klaus.

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (* 28. května 1950 Praha) je český právník specializující se na evropské právo. V roce 1973 absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. O rok později absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na Ústavu státu a práva Československé akademie věd získal ještě titul kandidáta věd. Od roku 1993 vyučuje na Katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se věnuje zejména evropskému právu, ale také vymezení ústavní autonomie členských států Evropské unie a harmonizaci právních předpisů unie a národních států.

Podpis Jiřího Zemánka do funkce Ústavního soudce dne 20. ledna 2014. Foto: Mediafax
Podpis Jiřího Zemánka do funkce Ústavního soudce dne 20. ledna 2014. Foto: Mediafax

V letech 1998–2006 byl členem Legislativní rady vlády. V letech 1999–2002 byl členem Rady ministra zahraničních věcí České republiky pro komunikaci přistoupení České republiky k Evropské unii. V rámci pracovní skupiny se také podílel na přípravě tzv. euronovely Ústavy ČR. V letech 2001–2006 působil jako předseda české odbočky Sdružení pro mezinárodní právo. Podle M. Zemana má obohatit Ústavní soud především o znalost problematiky evropského práva.

-red-