Ukrajinu bude soudit český soudce Aleš Pejchal

První stížnosti na porušování Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod na Ukrajině začal vyřizovat Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Stěžovatelem posledního případu je účastník protestů na Mejdanu Ukrajinec Jurij Děrevjenko a stížnost k ESLP podal v lednu.

Děrevjenko, který se protestů na Mejdanu účastní už od listopadu loňského roku, uvádí ve stížnosti, že se policie pokusila rozehnat demonstranty pomocí ostrého střeliva a vodních děl používaných v mrazu, následkem čehož přivodila smrt desítkám lidí a zranění stovkám protestujících.

Podle Děrevjenka tímto Ukrajina porušila článek 2 Úmluvy – právo na život, článek 3 Úmluvy – zákaz nelidského zacházení, článek 5 Úmluvy – právo na svobodu a bezpečnost, článek 8 Úmluvy – právo na uznání soukromého a rodinného života, článek 11 Úmluvy – právo na shromažďování a sdružování, článek 13 – právo na účinnou lékařskou pomoc a článek 1 Protokolu č. 1 Úmluvy – právo na ochranu majetku.

Prezident páté soudní sekce ESLP, která případ vyřizuje, aktuálně udělil případu prioritu podle jednacího řádu soudu. Současně byl případ komunikován a soud si vyžádal stanovisko ukrajinské vlády do 14. března 2014. Jde o druhou stížnost v souvislosti s událostmi na Ukrajině, prvním případem je případ Sirenko vs. Ukrajina, který soud komunikoval vůči ukrajinské vládě už 1. února.

Současně jde v krátké době o druhou udělenou prioritu. Tu udělila v polovině ledna také čtvrtá soudní sekce ESLP britské stížnosti na sledování a odposlechům britských občanů a občanů EU, kteří nejsou z ničeho podezřelí. V případu Big Brother v. Velká Británie má termín k vyjádření do 2. května 2014. Priorita a zrychlené jednání jsou soudem využívány minimálně, a proto jde o mimořádné postupy, z nichž lze usuzovat, že v Evropě dochází k mimořádným událostem.

Evropský osud pro lidská práva je instituce Rady Evropy. Úmluva o ochraně základních práv a svobod byla mezi členskými státy Rady Evropy uzavřena v roce 1950 a v roce 1959 byl zřízen soud. Z každé země všech 47 členských států Rady Evropy je zvolen jeden soudce. Současným soudcem ESLP zvoleným Parlamentním shromážděním RE za Českou republiku je od roku 2012 JUDr. Aleš Pejchal. Soudce Aleš Pejchal je členem páté soudní sekce, pod kterou spadá Ukrajina.

Irena Válová