Konfrontace Válkové Pospíšilem: Ministryně se pohybuje na tenkém ledě

Jednou z kauz, která bude předmětem prověrky postupu MSZ v Praze, je i výstavba tunelu Blanka. Foto: Mediafax

Česká justice analyzuje dění kolem pražské městské státní zástupkyně Jany Hercegové. Postup ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO), která dopisem požádala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o zásah, je z řady důvodů problematický. 

Přesně po dvou letech může Městské státní zastupitelství v Praze opět očekávat, že se dostaví nadřízení státní zástupci z trestního odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze, odvezou spisy a začnou vykonávat mimořádné dohledové prověrky. Zatímco před dvěma lety v souladu se zákonem nařídil dohledovou prověrku Stanislav Mečl pověřený řízením VSZ v Praze, dnes o ni žádá nejvyššího státního zástupce ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Zdůvodňuje to nekvalitou výkonu dozoru MSZ v Praze v konkrétních dvou trestních věcech, a to v případu tunelu Blanka a v případu Opencard. A to i přesto, že soustavný dohled nad zákonností trestního řízení ve všech trestních věcech na MSZ v Praze vykonává VSZ v Praze vedené Lenkou Bradáčovou.

Dohledová prověrka, kterou nařídil Mečl, vyústila před dvěma lety v mimořádné zasedání Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny PSP, před který byl kvůli prověrce předvolán tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Česká justice se tehdy jednání výboru účastnila a průběh jednání nahrála.

Z tehdejších slov Pospíšila, jak je dne 2. února 2012 pronášel před výborem, vyplývá, že ministr může pouze žádat informaci ke konkrétní trestní věci od kteréhokoli státního zastupitelství, nemůže ale objednávat vykonání dohledu v trestní věci. Zákon o státním zastupitelství vyložil tehdejší ministr Pospíšil takto: „Co může moc výkonná a moc zákonodárná požadovat? Zákon to upravuje jednoznačně. Říká, jak politici mohou požadovat informace, jakou formou a v jakém rozsahu. Je-li součástí vládního prohlášení posílit postavení státního zastupitelství, mělo by to být respektováno,“ uvedl Pospíšil a pokračoval: „Ministr spravedlnosti může kdykoli požádat kterékoli státní zastupitelství o informaci o stavu věci, v nichž je toto státní zastupitelství činné, pokud je tato informace potřebná k činnosti ministerstva nebo pokud tuto informaci potřebuje k činnosti jako člen vlády. Nemůže ji chtít jen tak z plezíru, může ji tedy například chtít, je-li interpelován. Není nikde napsáno, že státní zastupitelství je povinné poskytovat informace jednotlivým veřejným činitelům. Kdyby to některý státní zástupce učinil, porušil by zákon,“ řekl Pospíšil a vyjádřil se k výkonu dohledu, jak byl vykonán na MSZ v Praze.

V souvislosti s těmito výroky Pospíšila vyvstává otázka, který trestní spis ministryně Válková studovala, aby učinila závěr o nekvalitně vykonaném dozoru nad zákonností trestního řízení. Pokud by studovala dozorový trestní spis, šlo by o flagrantní porušení zákona, které nemá dosud obdoby, neboť případ, že by státní zástupce nosil trestní spisy na ministerstvo, dosud není znám.

„K tématu, které se dotýká dohledu. I zde je zákon o SZ jednoznačný. Zákon nezná standardní nebo nestandardní dohled, relevantní nebo irelevantní dohled. Zákon zajímá, zda je dohled zákonný nebo nezákonný. Zatím mám pocit, že je zde pokus o politický dohled nad státním zastupitelstvím,“ uvedl Pospíšil kriticky s tím, že to není ministr, kdo má zasahovat do věcí, jako je dozor nebo dohled.

„Domnívám se, že zákon pamatuje na všechny situace, které mohou nastat. Státní zastupitelství je hierarchická organizace, v jejímž čele stoj nejvyšší státní zastupitelství, nikoli ministerstvo spravedlnosti, a touto cestou se snad nechceme ubírat. Ministr kromě kárné žaloby žádné možnosti zasáhnout nemá, nemůže si předvolat státního zástupce se spisem a nechat si ho ukázat, naštěstí,“ dodal pobouřený Pospíšil.

Podle zákona o státním zastupitelství vyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad nejblíže nižším státním zastupitelstvím. Soustavný dohled nad činností Městského státního zastupitelství v Praze včetně dohledu nad případy Opencard a tunel Blanka tedy vykonává nebo vykonávalo Vrchní státní zastupitelství v Praze vedené JUDr. Lenkou Bradáčovou.

Naopak městská státní zástupkyně v Praze JUDr. Jana Hercegová má právo vyjádřit nesouhlas s postupem nadřízeného státního zastupitelství a obrátit se o přezkoumání rozhodnutí na NSZ.

O akci proti městské státní zástupkyni Janě Hercegové se poslední dny začaly intenzivně šířit zákulisní informace. Česká justice proto již minulý týden položila MSZ v Praze otázku ohledně spekulací o chystaném odvolání Jany Hercegové: „Spekulace tohoto charakteru se objevují stále, v různých vlnách. Žádnou aktuální indicii o tom, že by se chystalo odvolání MSZ v Praze, nemáme. S novou paní ministryní spravedlnosti se JUDr. Hercegová dosud nesetkala,“ uvedla pro Českou justici mluvčí MSZ v Praze Štěpánka Zenklová.

Irena Válová