Sobota, 15. května, 2021

Ministr vnitra Chovanec: Mocenská centra mě netrápí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

S ministrem financí Andrejem Babišem máme společný cíl – a tím je tvrdší postih daňové a finanční kriminality. Toho, že by soustředěním bývalých elitních policistů ve svém okolí vytvářel paralelní silové centrum, se neobávám, říká v rozhovoru pro Českou justici čerstvý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Už máte jasno v personálních věcech, co se týče osob náměstků, příp. šéfů klíčových odborů?

Na téma jmenování náměstků vedeme s koaličními partnery v současnosti diskusi. Obsazení pozic náměstků se budou odvíjet i od výsledků toho jednání. Všechny personální změny poté oznámím najednou.

Do čela FAÚ míří bývalý policista Libor Kazda. Zdá se, že kolem sebe Andrej Babiš soustředil celou řadu lidí z bývalých elitních útvarů, jmenovat můžeme třeba Jiřího Veselého, bývalého šéfa expozitury ÚOKFK v Ústí nad Labem a náměstka téhož na centrále v Praze. I jemu byl post ve státní správě nabízen, zatím to odmítl a zůstává šéfem bezpečnosti Agrofertu. Neznepokojuje vás stav, kdy si politik kolem sebe staví takovéto týmy?

Spíše mě znepokojuje to, že z elitních útvarů odcházejí klíčoví odborníci, kteří s sebou odnášejí i své dlouholeté zkušenosti. V případě pana Kazdy jsem rád, že jeho odbornosti a zkušeností bude dále využito ve službách státu. Spolupráce policie s FAÚ, celní a finanční správou je pro naplnění vládní priority v oblasti lepšího výběru daní a postihu daňové a finanční kriminality klíčová. Věřím, že zkušenosti pana Kazdy s fungováním ÚOKFK budou pro prohloubení této spolupráce do budoucna přínosem.

Jak jako ministr vnitra vnímáte situaci, kdy zde vzniká jakési druhé silové centrum pod MF? Jste připraven na kompetenční střet s Andrejem Babišem?

To, co popisujete, rozhodně jako žádný střet nějakých mocenských center nevnímám. Naopak, s ministrem financí jsme dohodnuti na intenzivní spolupráci, která naváže na činnost týmu Progres. Naším společným cílem je naplnění priorit zakotvených v koaliční smlouvě, nikoliv vytváření „mocenských center“.

Mluví se o znovuobnovení finanční policie, nebo jiného podobného daňového superúřadu. V zásadě už jsou známy výstupy týmu Progres, jaké budou další kroky?

V tuto chvíli se výsledky práce týmu Progres stále zavádějí do praxe. V horizontu několika měsíců by mělo vzniknout společné pracoviště policie a finanční a celní správy. Půjde o pilotní projekt, který bude zaměřený na vytipované závažné kauzy. Hlavním cílem a smyslem je efektivně propojit a využít odbornost i oprávnění těchto tří složek. Zda se spolupráce skutečně jako efektivní osvědčí a povede ke vzniku nového útvaru, úřadu, či finanční policie, je v tuto chvíli předčasné soudit. Máme cíl, kterým je efektivní a razantní postih daňové a finanční kriminality, nejideálnější forma se teprve vytváří.

Jak to vidíte funkčně a personálně? Kdo by měl například velet, policista? Přemýšlíte o tom třeba v souvislosti s panem Vladimírem Zimmelem, bývalým ředitelem Finanční policie?

Pokud se bavíme o společném pracovišti policie, finanční a celní správy, tak organizačně budou jednotliví pracovníci zařazeni na svých původních útvarech, jinak by přišli o svá příslušná oprávnění a tým by tím ztratil svůj smysl. Pan Zimmel je bezesporu odborník na oblast finanční kriminality, nicméně řešení personálních otázek je v tuto chvíli předčasné.

Už loni se jako o hotové věci mluvilo o nahrazení ředitele rozvědky Iva Schwarze velvyslancem v Izraeli Tomášem Pojarem, nakonec k tomu nedošlo, neboť Pojar po ukončení mise letos na jaře další angažmá ve státní správě odmítá. Je situace ve vedení úřadu stabilní?

Případná změna ve vedení rozvědky není pouze záležitostí ministra vnitra, ale celé vlády, jejíž souhlas je k případnému odvolání dosavadního a jmenování nového ředitele nutný. V tuto chvíli toto není na pořadu dne.

Chystá se rekodifikace trestního řádu. Jaké jsou podle vás nejpalčivější body, kvůli kterým je třeba napsat úplně nový zákon?

Rekodifikace trestního řádu by mimo jiné měla směřovat k reorganizaci práce policie tak, aby, laicky řečeno, policie byla více v ulicích a méně se zabývala papírováním. Tato novela by rovněž měla dostatečně reagovat na poznatky z praxe, například na nedávný verdikt Nejvyššího soudu, podle kterého je svědectví policistů kteří jsou na místě činu ještě před zahájení úkonů trestního řízení, u soudu nepoužitelné. Chceme pracovat v těsné součinnosti s ministerstvem spravedlnosti, prvním krokem by mělo být vytvoření společné meziresortní pracovní skupiny.

Koho vyšlete do pracovní skupiny při MSp?

Zatím jsme ve fázi, kdy jsem paní ministryni oslovil se žádostí o schůzku a o zřízení mezirezortní pracovní skupiny. Doposud, například na přípravě tzv. akcelerační novely trestního řádu, která by částečně tuto problematiku měla řešit, probíhala spolupráce mezi ministerstvy na expertní úrovni. V pracovní skupině kromě ministerských expertů očekávám i zapojení odborníků z praxe, ať už z policie nebo z řad státních zástupců.

Jak v tomto světle číst vaše vyjádření o snížení paušálních odměn advokátům ex-offo?

Mým cílem rozhodně není účelové snižování odměn pro advokáty ex-offo, ale zabránění umělému a zbytečnému prodlužování trestního řízení.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY