Pátek, 7. května, 2021

Nejvíce rozsudků proti ČR je kvůli právu na spravedlivý proces

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vedl v některém stádiu řízení v loňském roce celkem 591 stížností proti České republice na porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Vyplývá to z Výroční zprávy ESLP, jak ji aktuálně ve Štrasburku veřejně komentoval předseda soudu Dean Spielmann. Celkem 827 stížností proti ČR nebylo soudem přijato. V jedenácti případech stížností proti České republice naopak soud vydal rozhodnutí.

Jak uvedl předseda soudu Dean Spielmann, celkem ke konci loňského roku čekalo v nějaké fázi na vyřízení celkem 99 900 stížností proti jednotlivým zemím Úmluvy, přičemž polovina těchto stížností směřovala proti čtyřem zemím: proti Ruské federaci, Itálii, Ukrajině a Srbsku.

Počet stížností proti ČR klesá

Téměř třetina všech podaných stížností k ESLP se týkala práva na spravedlivý proces. Také v České republice padlo loni nejvíce rozsudků proti ČR kvůli porušení práva na spravedlivý proces.

Porušení práva na spravedlivý proces konstatoval Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve čtyřech z jedenácti českých stížností, které skončily rozsudkem. V dalších dvou případech podle ESLP Česká republika porušila právo na svobodu a bezpečnost. Po jednom porušení došlo u práva na svobodu a osobní bezpečnost, práva na zdravotní pomoc, práva na ochranu majetku. V jednom případě konstatoval soud nelidské zacházení, v jednom případě nedostatečné vyšetřování a v jednom případě došlo k mimosoudnímu vypořádání záležitosti.

Co se týče stěžovatelů z České republiky, bylo loni celkem 481 stížností přiděleno k vyřízení konkrétní sekci soudu. Z tohoto počtu bylo 36 stížností tzv. komunikováno, to znamená, že soud požádal o stanovisko vládu České republiky respektive Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Počet stížností na porušování lidských práv proti České republice, které jsou ve fázi vyřizování, od roku 2010 klesá. Zatímco v roce 2010 jich bylo 604, v roce 2011 už 522, v roce 2012 jich bylo 547 a loni 481.

Nejčastějším hříšníkem je Ruská federace

Celkový počet přidělených stížností konkrétním sekcím u Evropského soudu pro lidská práva v roce 2013 činil 65 900 stížností na porušení Úmluvy. V porovnání s předešlým rokem 2012 se počet stěžovatelů proti jednotlivým státům zvýšil o 2%. Celkem 3 659 stěžovatelů se loni dočkalo rozsudku ESLP, což je nárůst o 118%. V roce 2012 obdrželo rozsudek 1 678 stěžovatelů na porušení Úmluvy o lidských právech ve vlastní zemi. Ke konci roku 2013 čekalo na vyřízení 99 900 případů, zatímco ještě v září roku 2011 činilo toto číslo ohromujících 160 000 případů.

Z Výroční zprávy soudu a ze statistiky vyplývá, že státem s největším počtem odsuzujících rozsudků, kdy byl porušen nejméně jeden článek Úmluvy, je Rusko se 119 rozsudky za loňský rok. Rusko je následováno Tureckem (118 porušení Úmluvy), Rumunskem (83), Ukrajinou (65), Maďarskem (40), Itálií (34) a Řeckem (32).

Nejvíce nevyřízených případů čekajících na rozhodnutí vykazovalo ke konci roku 2013 opět Rusko se 16,8% dosud nevyřízenými stížnostmi proti této zemi, dále Itálie (14,4%), Ukrajina (13,3%) a Srbsko (11,3%).

Evropský soud pro lidská práva je institucí Rady Evropy. Úmluva o ochraně základních práv a svobod byla mezi členskými státy Rady Evropy uzavřena v roce 1950 a v roce 1959 byl zřízen soud. Z každé země všech 47 členských států Rady Evropy je zvolen jeden soudce. Současným soudcem ESLP zvoleným Parlamentním shromážděním RE za Českou republiku je od roku 2012 JUDr. Aleš Pejchal.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY