Ředitelé věznic hájí svého nadřízeného, píší premiérovi

Za generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala, kterého plánuje odvolat ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), se postavili jeho podřízení, ředitelé a ředitelky jednotlivých věznic po celé ČR. Premiérovi, členům vlády a zákonodárcům napsali otevřený dopis, v němž je vyzývají, aby nepřihlíželi nečinně. Česká justice dopis přináší v plném znění.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády České republiky, vážení poslanci, vážení senátoři!

My, níže podepsaní ředitelé a ředitelky vazebních věznic, věznic a jednotlivých odborů GŘ VS ČR, vyjadřujeme znepokojení nad situací a způsobem, jakým má být odvolán generální ředitel Vězeňské služby ČR brig. gen. Petr Dohnal ze svého služebního místa.

Vězeňská služba České republiky za jeho působení v čele tohoto sboru dosáhla významných a nezpochybnitelných úspěchů, především v oblasti humanizace českého vězeňství, které vedly k pozdvižení prestiže celé této složky.

Pevně věříme, že premiér České republiky, její vláda, Parlament, ani Senát, nebudou nečinně přihlížet snaze o účelovou a nestandardní změnu na klíčovém postu pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu, neboť Vězeňská služba ČR nepřetržitě střeží také nejnebezpečnější pachatele nejzávažnější trestné činnosti a takovéto účelové změny si nezaslouží. Stabilita řízení Vězeňské služby ČR je pak základním předpokladem kvalitního výkonu služby v našem bezpečnostním sboru na všech úrovních.

V úterý odpoledne vyjádřilo podporu řediteli vězeňské služby Dohnalovi i předsednictvo Nezávislého odborového svazu Policie ČR (NOS). V jeho stanovisku se mimo jiné apeluje na ministry nové vlády a představitele parlamentu, aby ve věcech služebního poměru příslušníků postupovali přísně v mezích zákona o služebním poměru a dalších právních předpisů. „Věříme, že ustane politické ovlivňování personálního obsazení bezpečnostních sborů a jejich služební činnosti,“ řekl České justici předseda NOS Milan Štěpánek.

-red-