Rusnok nechal Sobotkově vládě 70 nesplněných úkolů

V době koaličního vyjednávání vsadilo hnutí ANO na Helenu Válkovou. Teď přemýšlí, jak zmírnit napětí mezi ní a náměstkyní Marvanovou. Foto: Mediafax

Úřad vlády provedl kontrolu 118 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu prosince 2013 a ledna 2014. Z 109 úkolů, u nichž byl termín uložen vládou a splnění je spojeno s předložením písemného materiálu vládě, jich zůstalo nesplněno 70. Konstatuje to kontrolní zpráva, kterou dnes projednává vláda.

Některé úkoly z nesplněných restů Rusnokova kabinetu chce koaliční vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zcela zrušit, u některých rozhodne o prodloužení termínů pro splnění.

Bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová nesplnila v termínu několik úkolů uložených vládou. Do konce loňského roku nesplnila zadání, týkající se návrhu zákona o poskytování právní pomoci, věcného záměru zákona upravujícího institut veřejného opatrovnictví, návrhu zákona o znalcích, návrhu zákona o tlumočnicích a překladatelích a novely zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Vzhledem k tomu, že nebyl schválen věcný záměr zákona o poskytování právní pomoci, bylo požádáno o zrušení úkolu. Nová ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) se potřebuje lépe seznámit s problematikou institutu opatrovnictví, proto požádala o posun termínu předložení věcného záměru zákona do 28. 2. 2014. U ostatních nesplněných úkolů bylo požádáno o posun termínu předložení návrhů zákonů do konce letošního roku.

-red-