Štrasburk: Rusko přebírá case law a činí pokrok v lidských právech

Evropský soud pro lidská práva Foto: archiv

Rusko učinilo pokrok co se týče základních lidských práv a svobod a v přepočtu na obyvatele zdaleka není největším porušovatelem práv. Uvedl to předseda Evropského soudu pro lidská práva Dean Spielmann na aktuálním setkání k zahájení soudního roku.

O informace k Rusku projevili zájem pouze novináři z německého rozhlasu a německé televize. Oba němečtí novináři rozebírali obrovský počet stížností z Ruské federace na porušení Úmluvy o ochraně základních práv a svobod a spekulace o tom, že v případě Ruska rozhoduje soud politicky.

„Rusko učinilo co se týče lidských práv obrovský pokrok. Uvědomme si, že je to ohromná země s velkým počtem obyvatel, z toho vyplývá vysoký počet stížností,“ uvedl v odpovědi Spielmann. „Rusko zaznamenalo ohromné zlepšení co se týče vězeňství a podmínek vězněných. Rusko systematicky přebírá case law a promítá rozhodování Evropského soudu pro lidská práva do rozhodování národních soudů. V ruských rozsudcích naleznete naše case law a já doufám, že časem se case law promítne do rozsudků všech zemí Úmluvy,“ sdělil novinářům Dean Spielmann. Ke spekulaci o politickém rozhodování soudu uvedl, že jde o složité případy, které se týkají Čečenska.

Za loňský rok obdržel ESLP z Ruska 16 800 stížností na porušení Úmluvy. Na druhém místě v počtu stížností je Itálie se 14 400 stížnostmi. Italské stížnosti se ze 77% týkají nepřiměřené délky řízení a jsou shledávány jako přijatelné (soud se jimi bude zabývat). „K nápravě musí projevit vůli sama Itálie,“ komentoval to bez dalšího Spielmann.

Ze statistiky Výroční zprávy ESLP pak vyplývá, že Rusko není zdaleka největším porušovatelem lidských práv. Při počtu 143 milionů obyvatel činí přepočet 16 800 stížností pouze 0,86 stížnosti na 10 000 obyvatel. V Itálii činí tento údaj 0,53 stížnosti na 10 tisíc obyvatel a v České republice je to 0,46 stížnosti na 10 tisíc obyvatel.

Které země tedy ve skutečnosti vedou žebříček podle počtu stížností na 10 tisíc obyvatel? Jsou to země bývalé Jugoslávie. Na prvním místě je Srbsko se 7,05 stížnostmi na porušení Úmluvy na 10 tisíc obyvatel. Následuje Černá Hora se 4,70 stížnostmi na 10 tisíc obyvatel a za ním je Chorvatsko se 4,32 stížnostmi na 10 tisíc obyvatel.

Irena Válová