DOKUMENT: Projev ministryně spravedlnosti k funkcionářům Vězeňské služby na Květnici

Seznam soudců navržených ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou projedná ve středu vláda. Foto: Mediafax

Přinášíme neplánovaný projev, který ministryně spravedlnosti Helena Válková pronesla 17. února na poradě vedoucích funkcionářů Vězeňské služby ČR.

Projev byl zaznamenán ve zvukové podobě. Česká justice získala doslovný přepis, který přináší jako dokument:

Děkuji, pane generální řediteli, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem byla o této vaší mimořádné poradě informována víceméně náhodným způsobem, nikoliv oficiálně, to je první moje poznámka. To nepovažuji za zcela standardní, neboť jsem odpovědná za celý resort spravedlnosti, tedy i vězeňství. Práce řady z vás, které znám, si velice vážím a rozhodně nemám zájem na tom, aby takováto situace vznikala a aby vyvolávala nějaké nežádoucí mediální odezvy.

Jak předpokládám, jistě všichni dobře víte, že správní řízení je neveřejné řízení a já jsem učinila první úkon, že jsem ho zahájila. V současné době i tato pravidla jsou předmětem určité právní analýzy. Existují na to různé výklady, do jaké míry lze postupovat podle služebního zákona a samozřejmě v kombinaci se zákonem 555 o vězeňské službě.

Já to právo mám, odvolat, a používám služební postupy a předpisy, které tomu podle mého názoru odpovídají. Nicméně každý svůj krok budu konzultovat s odborníky z této oblasti. Jde mi o uklidnění situace, o vysvětlení, není to nějaký boj s vámi, v žádném případě, a to ani s generálním ředitelstvím. To, co jsem říkala v médiích, otevřeně a poprvé na stránkách Práva, každý si může článek, který dneska vyšel, přečíst, je, že bezpodmínečně,  ať už jde o pracovníka nebo služebního funkcionáře v oblasti vězeňství, budu vyžadovat podklady, materiály, statistiky, dokumentace, účetnictví, smlouvy, seznamy, které nám umožní provést důkladnou hloubkovou ekonomickou a personální kontrolu, která se zaměří na všechny veřejné zakázky, na závazky, které Vězeňská služba měla, plnila, na pracovní smlouvy a výběrová řízení.

Chci vám říci, že jako ministryně spravedlnosti tímto okamžikem zastavuji veškeré personální změny a výběrová řízení, která měla proběhnout, například ve středu, v jedné věznici na místo generálního ředitele, pokud je mi známo. Možná, že ta informace není přesná, ale v každém případě se tímto okamžikem veškeré personální změny a řízení zastavují, až do odvolání.

A vzhledem k tomu, že tuto kompetenci také mám, tak vás upozorňuji na to, že na vás se vztahuje služební zákon a máte zde určité stanovené služební povinnosti a práva a já za ně nepokládám poradu, která je svolaná za státní peníze, peníze daňových poplatníků, k tomu, abyste vyjádřili svoji podporu, nebo nesouhlas s určitým postupem nadřízeného, ať už jde o generálního ředitele nebo o mě jako o ministryni spravedlnosti. Toto považuji za zneužití platformy nebo řekněme formy, pracovní porady, a takto to budu i hodnotit.

Veškeré úkony, jednání, případné podpisy nějakých dokumentů, které by tady vznikly, budu považovat za porušení vaší povinnosti podle služebního zákona. Takže potud moje vyjádření, nechávám na vás, abyste si promysleli, jak budete dále postupovat.

Je to v zájmu nás všech, abychom pracovali na reformě vězeňství, abychom tady neřešili před zrakem televizních kamer, případně dalšími médii spory, které vznikly z toho, že někdo nemůže očividně unést první úkon, kterým je zahájeno správní řízení, a to ještě v souvislosti s prováděním ekonomické kontroly. Každý z nás má právo se k tomu vyjádřit, ale správní řízení je neveřejné a já bych ho v tomto duchu i viděla.

Svolávání mimořádné porady, špičkových nebo vedoucích služebních funkcionářů v oblasti vězeňství k tomu, abych jim vylíčil svůj právní názor a svoje hodnocení tohoto úkonu, považuji za krajně nevhodné až v rozporu se služebními předpisy.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že se příště sejdeme v konstruktivnější atmosféře a že budeme pracovat na vězeňské reformě a dovolte mi, abych vám popřála i hodně úspěchů ve vaší práci, mrzí mě, že je to tato příležitost, ale alespoň ji využívám k tomu, abych vás ujistila, že budu hlavně propagovat práce v oblasti programů zacházení s odsouzenými a určitou snahu pootevřít věznice tak, aby ti, co jsou propuštěni, ať už podmíněně nebo bez podmínky, představovali menší riziko pro veřejnost.

Děkuji vám a jak jsem řekla, vlastně neřekla, dveře mé pracovny na ministerstvu spravedlnosti jsou otevřené pro každého nebo každou z vás, kteří by mě chtěli navštívit a sdělit svoje podněty na případné reformy, v rámci věznice, kterou řídí, a může jít o reformy v oblasti programů zabezpečení či personálního. Nechávám to už na vaší úvaze, jaký směr byste viděli, by vedl ke zlepšení, a který byste mi chtěli tlumočit.

Děkuji vám za pozornost.

-red-

Celý text projevu ministryně Heleny Válkové zde.