Středa, 21. dubna, 2021

ESLP: Nejvíce odsouzených případů ke kontrole je z Ukrajiny

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výbor ministrů Rady Evropy dnes zahájil kontrolu implementace rozhodnutí a rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v jednotlivých zemích Úmluvy. Kontrola potrvá do čtvrtka, žádný z kontrolovaných rozsudků se netýká ČR.

Ze seznamu kontrolovaných případů, které byly skončeny nejpozději v roce 2013, vyvstává otázka opakovaného porušování Úmluvy především ze strany Ukrajiny, ale také Itálie, Turecka a Ruska. Z Ukrajiny bylo ke kontrole předloženo nejvíce případů.

Z Ruska byly ke kontrole předloženy případy Alexejev, skončený v roce 2011, kde byl shledán „opakovaný nespravedlivý zákaz pochodů homosexuálů“, a po jednom případu týkajícím se Čečenska a problematického extradičního řízení.

Ukrajinu reprezentují případ Volkov, což je případ nezákonně odvolaného soudce Nejvyššího ukrajinského soudu, jak konstatoval v rozsudku v roce 2013 Evropský soud pro lidská práva. Dále je předložen ke kontrole případ Tymošenková – omezení svobody. V dalším kontrolovaném případu Ivašenko ukrajinské úřady odmítly vězněnému poskytnout kopie a dokumenty nutné pro stížnost u ESLP. V případu Jerentsov byla shledána nedostatečná ukrajinská legislativa pro pořádání pokojných shromáždění a porušeno právo na spravedlivý proces.

Další v pořadí zemí s případy ke kontrole je Turecko a všechny tři předložené případy se týkají Kypru. Následuje Itálie s problémem vězeňství. Přestože kontrola bylo ohlášena také pro Českou republiku, na seznamu kontrolovaných případů není žádný rozsudek týkající se ČR.

Tělesu, které s skládá ze zástupců 47 členských zemí Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod byly ke kontrole předloženy konkrétní případy z jednotlivých zemí. Kontrola by měla odpovědět na otázku, zda konkrétní členský stát začlenil case-law ESLP do své legislativy a Výbor ministrů by na základě předložených případů měl vydat vůči jednotlivým zemím rezoluci. Ze seznamu případů stěžovatelů proti Ukrajině a především z merita těchto případů vyplývá opakované porušování základních lidských práva a svobod. Zásadní otázkou však zůstává, zda je Ukrajina vůbec schopná rozsudky implementovat bez reformy justice.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY