Interfax v. ITAR-TASS, verze se nevylučují

Vláda Ukrajiny podala stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva proti Ruské federaci. Tentokrát nejde o stížnost občana nebo právnické osoby proti státu, nýbrž o mezistátní stížnost jedné země proti jiné zemi.

Ukrajina také požádala o předběžné opatření, které by vedlo k tomu, že se ruská vláda zdrží jednání ohrožující životy a zdraví civilního obyvatelstva na území Ukrajiny.

S ohledem na aktuální situaci, kdy riziko vážných porušení Úmluvy vzrůstá, rozhodl předseda 3. soudní sekce aplikovat  článek 39 jednacího řádu soudu a vyzval oba dotčené smluvní státy, aby upustili od jakéhokoli jednání, zvláště od vojenských akcí, které by mohlo porušit práva civilních obyvatel, a to především článek 2 Úmluvy (právo na život) a článek 3 Úmluvy (zákaz mučení a nelidského zacházení), uvedl k tomu Evropský soud pro lidská práva. Oba státy mají soud informovat, jaká učinily opatření, aby nedošlo k porušení Úmluvy.

Podle čl. 39 může ESLP nařídit předběžné opatření, které by mělo být přijato zainteresovanými stranami. Mezistátní stížnost Ukrajiny proti Rusku byla registrována včera pod číslem jednacím  20958/14, Ukraine v. Russia.

Zatímco ministr spravedlnosti Ukrajiny Petrenko podle ukrajinské pobočky agentury Interfax hned v pátek novináře informoval, že předběžné opatření vstoupilo v platnost i v účinnost, ruská agentura ITAR-TASS v pátek kontaktovala zaměstnance Evropského soudu pro lidská práva, který jí potvrdil, že soud nerozhodl, zda je stížnost Ukrajiny proti Rusku akceptovatelná, to znamená, že o ni bude rozhodovat, nebo nikoli.

Podle informací České justice se obě verze vzájemně nevylučují, protože každá strana hovoří o jiném úkonu. Naopak o stížnostech občanů podaných proti Ukrajině (5.soudní sekce) soud v nejbližší době jednat nebude.

Irena Válová