Kauza CASA: Parkanová se pokouší nahlédnout do spisu, neúspěšně

Bývalá poslankyně a ministryně obrany za TOP 09 Vlasta Parkanová už sedm let čeká, jak o ní bude rozhodnuto. Foto: archiv

Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová se opět pokouší domoci se práva nahlédnout do trestního spisu, který je veden v její věc známé jako případ CASA. Od loňského podzimu tak prostřednictvím advokáta Tomáše Sokola činí opakovaně a zatím neúspěšně.

Policejní orgán totiž sleduje webovou stránku www.parkanova.cz, kde Parkanová zveřejňuje výpovědi, dokumenty, přípisy a další části svého trestního spisu. Dokud s tím nepřestane, neobdrží vyrozumění o možnosti prostudovat spis, vyplývá z dopisu policejního orgánu. Tomáš Sokol požádal o přezkum takového rozhodnutí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Už první týden v únoru požádal Tomáš Sokol policejní orgán o možnost nahlédnout do spisu obviněné Vlasty Parkanové. Stanovisko policejního rady Jiřího Mazánka je následující: Obviněná dne 14. srpna 2014 zveřejnila na svých stránkách velkou část spisu a přes upozornění policejního orgánu i Úřadu pro ochranu osobních údajů v tom nadále pokračuje. „Obviněná má nadále na svých stránkách údaje, za které byla postihnuta, ověřeno nahlédnutím na příslušené internetové stránce dnešního dne,“ napsal policejní rada do odpovědi na advokátovu žádost.

„Aby policejní orgán ochránil oprávněné zájmy dalších osob zúčastněných na trestním řízení, především ve vztahu k nezveřejňování jejich osobních údajů, jakožto nezveřejňování dalších údajů ze spisu, jejichž veřejná známost může ovlivnit dožádání osob, které policejní orgán vyžádal, podání doplnění znaleckého posudku či zpracování právních pomocí v zahraničí, Vám termín nahlížení do spisu stanovím tři pracovní dny od doručení vyrozumění o možnosti prostudovat spis,“ píše policejní rada JUDr. Mazánek, jak bude právo Parkanové naplněno: Někdy v budoucnosti, až policie advokáta vyrozumí o možnosti prostudovat spis, bude od této  budoucnosti odvozen termín  pro nahlédnutí do spisu, a to tři dny po doručení o vyrozumění.

Za nesprávně zdůvodněné a opírané o ve skutečnosti nereálné důvody považuje zamítnutí přístupu ke spisu obhájce exministryně Tomáš Sokol. Podle trestního řádu má obviněný právo nahlížet do trestního spisu, který je v jeho věci veden, a policejní orgán nebo státní zástupce může tento přístup odmítnout pouze ze závažných důvodů.

Obhájce má za to, že policejní orgán si navíc neuvědomuje, oč má policie v přípravném řízení usilovat, tedy o objasnění skutečnosti.

„S ohledem na rozhodnutí policejního orgánu i nadále omezovat ústavní právo na obhajobu a obviněné i nadále bránit na průběhu přípravného řízení se aktivně účastnit, nezbývá obhajobě, než konstatovat, že policejní orgán si dost dobře neuvědomuji svoji roli v přípravném řízení. Tou totiž není snaha docílit odsouzení obviněného, který nezřídka ani nemusí být pachatelem, ale zjištění skutečného stavu za součinnosti stran tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti,“ píše v žádosti o přezku policejního rozhodnutí Tomáš Sokol.
Právě nahlédnutí do spisu je podmínkou, aby obviněná mohla navrhnout další důkazy nebo svědky a trestní řízení tak spělo ke zjištění, co se ve skutečnosti stalo.

„Tím, že policejní orgán tomuto dlouhodobě brání, nejen že porušuje její práva, ale současně i své povinnosti. Ať už je tento postup veden osobní antipatií k obhájci či snad jen z přesvědčení policejního orgánu, že pouze jeho právní názor je ten správný, nelze než uzavřít, že se jedná o postup nesprávný, nedůvodný a z hlediska trestního řízení neúčelný,“ uzavírá žádost o přezkum obhájce Tomáš Sokol.

Po Vlastě Parkanové, která umísťuje dokumenty z trestního řízení k nahlédnutí veřejnosti na www.parkanova.cz  od srpna loňského roku, začali od pátku 28. března 2014 některé přípisy z trestního řízení zveřejňovat také čtyři obvinění v případu Rittig a spol.na webu www.vasesvoboda.cz.

Irena Válová