Náměstek ministra vnitra Sixta: Policistům ubereme papírování, budou víc v terénu

Jan Sixta stranickou knížku nevlastní. Na ministerstvo ho přivedl šéf resortu Milan Chovanec (ČSSD). Foto: archiv

Priority ministerstva vnitra, jak je vidí první náměstek odpovídající za vnitřní bezpečnost Jan Sixta. V hlavních bodech: Policii stabilizovat výběrem kvalitního policejního prezidenta. Změnit trestní řád, aby ubylo papírování a policisté byli víc v ulicích. Z civilní agendy Sixta jako hrozící problém zmínil situaci, v níž se nachází Česlá pošta.

Každá éra s sebou nese nová témata a velká očekávání, Ministerstvo vnitra jako by ale bylo co se týče nejrůznějších zaručených receptů ve stínu mediálních explozí, které vytváří Andrej Babiš coby ministr financí. Vaše agenda je přece jen střídmější.

Nemám moc na výběr, protože na mě čekají věci, které nejdou dále odkládat. Na prvním místě je především stabilizace policejního sboru a hlavně pečlivý a transparentní výběr policejního prezidenta s nezpochybnitelným mandátem. Je třeba také spustit systematický nábor nových policistů do sociálně vyloučených lokalit. To je myslím velmi důležité. Pak po nás veřejnost oprávněně očekává, že začneme efektivní boj s daňovou a finanční kriminalitou.

Policie, ať už co se týče vedení, nebo personálního naplnění, je evergreenem několika posledních vlád. Nebyli jsme ale zvyklí, že se mluví s velkými obavami o budoucnosti České pošty. I když to, že se musí proměnit, jinak v nových podmínkách nepřežije, je zřejmé už léta…

Státní podnik Česká pošta je v poměrně složité situaci. Je třeba provést novou středně a dlouhodobou koncepci jejího fungování.

Převratných novinek se od ministerstva vnitra zdá se nedočkáme. Neurazte se, já to naopak považuji za docela dobrou zprávu…

Částečně už jsem na to odpověděl v úvodu. Ale rád bych ještě jednu věc vypíchl. Je pro mě zcela zásadní a jde o zjednodušení administrativy v rámci přípravného trestního řízení. Na tom je třeba spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti a cílem by mělo být, aby policisté nemuseli tolik papírovat v kancelářích a mohli být co nejvíc nasazení přímo v ulicích, tedy tam, kde je jich třeba.

 jste řekl, že hodláte stabilizovat situaci kolem policejních prezidentů. Nebyl tady za posledních několik let ve vašem postavení nikdo, kdo by netvrdil to samé.  S čím chcete vy uspět?

Opravdu důležitý je transparentní výběr policejního prezidenta. Nejde o žádné klišé, protože pouze pokud budeme mít silného policejního prezidenta, jehož mandát a způsob jmenování nebude nikdo zpochybňovat, umožní to Ministerstvu vnitra a Policii ČR soustředit se na práci s cílem zlepšit současný stav.

Jak dál se strategií v boji s extremismem?

Pracovní skupina Úsvit (projekt prevence kriminality a extremismu v regionech  -pozn. red.) má své úkoly, které se plní a které musí plnit i nadále. Ať už jde o zajištění zvýšeného počtu preventistů v potřebných lokalitách nebo posílení pěších hlídek, abych z koncepčních úkolů zmínil aspoň některé. V rámci prteventivních programů bychom rádi skupinu ještě rozšířili o odnorníky z resortu práce a sociálních věcí, ale i dalších. Chceme specifické problémy v dané oblasti řešit komplexně. Kromě bezpečnosti a prevence je nutné se zaměřit například i na takzvaný obchod s chudobou, což by měl zaštítit ministr pro lidská práva

Jste členem politické strany? Kdo vás na ministerstvo nominoval?

Jsem nestraník, osobně tedy nezastupuji žádnou politickou stranu. S nabídkou na pozici prvního náměstka mě oslovil přímo ministr Milan Chovanec.

Mezi těmi recepty na boj proti daňové kriminalitě se mluví o nějaké formě užší koordinace mezi celníky, berní inspekcí, FAÚ a některým z policejních speciállů – nejspíš s protikorupční policií. Stále se taky jako mantra vracíf obnovení finanční policie. Má to vaši podporu?

Ta myšlenka má samozřejmě své opodstatnění, protože řešení finančních a daňových problémů patří mezi priority vlády. Soustředit konkrétní odborníky ze všech zainteresovaných úřadů na jeden specializovaný útvar se zatím jeví jako nejlogičtější z možných řešení. Ovšem o konkrétním řešení, případně o přesné podobě takového útvaru, se zatím stále ještě diskutuje.

David Hluštík

Mgr. Jan Sixta

Narozen: 6. listopadu 1978.
Studoval na VŠE v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze. Profesní kariéru začal v roce 2003 jako ministerský právník na MMR, Už dvakrát byl náměstkem, postupně na ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství. Zastával též post vedoucího odboru na MMR a v agentuře Czechinvest.