Středa, 8. prosince, 2021

Poslanci se nebudou zabývat dopisem Válkové Zemanovi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny parlamentu nebude jednat o doporučení ministryně Heleny Válkové nejvyššímu státnímu zástupci nařídit v případu Opencard kontrolu skončené věci a vydat pokyn k mimořádné dohledové prověrce na MSZ v Praze pro údajnou nekvalitu výkonu dozoru v trestních věcech Opencard a Blanka. Předseda bezpečnostního výboru ing. Roman Váňa pro Českou justici uvedl, že výbor je k tomu nepříslušný.

„Výborem Poslanecké sněmovny, příslušným ke kontrole ministerstva spravedlnosti, je ústavně- právní výbor. Výboru pro bezpečnost kompetenčně přísluší záležitosti, týkající se vězeňství a Vězeňské služby ČR jako ozbrojeného bezpečnostního sboru,“ sdělil doslova.

Oproti tomu mimořádná dohledová prověrka, kterou nařídil před dvěma lety na MSZ v Praze Stanislav Mečl vyústila v mimořádné zasedání bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny parlamentu, který kvůli prověrce svolal tehdejší předseda Radek John a kam byl předvolán i tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ministr poslance mimo jiné poučil o zákonu o státním zastupitelství. Bezpečnostní výbor nepřijal žádné usnesení, které by průběh prověrky ovlivnilo.

Předseda příslušného ústavně-právního výboru JUDr. Jeroným Tejc ohledně dopisu ministryně zopakoval své dřívější stanovisko, které rozšířil:

„Chápu obavy paní ministryně Válkové o kvalitu práce městského státního zastupitelství a státních zástupců vůbec. Pokud byla žádost směrována nejvyššímu státnímu zástupci a byla formulována obecně, nepovažuji to za problém. Jako nešťastné bych viděl počínání jakéhokoliv ministra spravedlnosti v případě, že by se dožadoval konkrétního postupu státního zastupitelství směrem k obžalovaným – ať už v jejich prospěch či neprospěch. Věřím, že kauza Opencard neskončí odsouzením „malých ryb“ a postupně se podaří orgánům činným v trestním řízení odhalit pozadí a dovodit konkrétní odpovědnost jak vysokých magistrátních úředníků, tak případně i politiků,“ napsal České justici.

Ani Nejvyšší státní zastupitelství nechce na zveřejněnou výzvu Válkové, kterou shledává podnětem, reagovat veřejně před tím, než svůj postoj sdělí přímo ministryni.

„Jak bude NSZ reagovat na podnět ministryně Heleny Válkové, budeme informovat až poté, co paní ministryně dostane odpověď na svůj dopis od nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana,“ uvedl pro Českou justici mluvčí NSZ Petr Malý.

Ministryně spravedlnosti dne 27. února 2014 v souvislosti s případy Opencar a Blanka ve zveřejněné tiskové zprávě uvedla, že co se týče případu Opencard, „stav řešení celé kauzy může být projevem nedostatečné kvality dozorové činnosti příslušného státního zastupitelství, v tomto konkrétním případě pak Městského státního zastupitelství v Praze. Zároveň dodala, že věří, že tato situace není nejvyššímu státnímu zástupci lhostejná a „že v rámci svých kompetencí přijme příslušná opatření, například ve formě nařízení kontroly skončené věci (v případě věcí odložených) či bude iniciovat dohledovou činnost ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze.“

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY