Sobota, 18. září, 2021

Případ Ostravice: Ředitelka školy musí dětem říkat, zda jí hrozí kriminál

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozvrácené mezilidské vztahy, politický boj prostřednictvím udání, policie, státní zástupce, soud, finanční náklady státu i jednotlivců, ztráta času všech zúčastněných doposud bezúhonných občanů. Tak je možné charakterizovat případ obce Ostravice, kde stojí před soudem celá rada obce za to, že mohla hlasováním způsobit škodu 25.200,- Kč, která nevznikla. O případu jsme již informovali. K situaci nám poskytl rozhovor starosta obce ing. Miroslav Mališ.

Projevuje se v obci nějakým způsobem opatrovnictví, které má z usnesení státního zástupce vykonávat advokátka? Jste s touto advokátkou – opatrovnicí v kontaktu? Nevíte, jakým způsobem byla vybrána?

Ve věci ustanovení opatrovníka státním zástupcem Mgr. Ladislavem Hradilem si nejsem zcela jist, zda je v souladu s platnou legislativou, protože nejsou obviněni všichni členové rady (došlo k výměně členů rady) a dále je zde zastupitelstvo v počtu deseti zastupitelů, kteří jsou i bez nás čtyř obviněných v nadpoloviční většině, a tudíž kompetentní vykonávat rozhodnutí v zájmu obce. Zde dochází ke zbytečným nákladům státu za ustanovení opatrovníka, když je funkční zastupitelstvo. Státní zástupce mohl například určit kohokoliv z nich. S advokátkou – opatrovnicí JUDr. Fojtíkovou nejsem v kontaktu, telefonoval jsem jí pouze jednou, a to po ustanovení, zda bude řídit obec ona či nadále rada obce. K výběru advokátky státním zástupcem mi nejsou známy žádné okolnosti.
 
Jak si představit, co se děje v obci, kde je obžalována celá rada? Jaký je celkový dopad této policejně – prokurátorské akce na obec?
Je třeba si říci, že není v dnešní době vyvozována žádná politická zodpovědnost politiků vůči zastupitelstvu či voličům a vše je hned vedeno jako trestný čin a zneužití pravomoci veřejného činitele. Tato skutečnost odráží (zdivočelé) vyšetřování policie, vyslýchání členů zastupitelstva, pracovníků obce, dodavatelských firem, sousedů a jiných osob. Tato činnost má velice negativní, téměř paralyzující dopad na obec, protože veškeré pracovní úsilí, které mělo být směřováno ve prospěch obce a jejich občanů je upínáno na souboj s vyšetřováním policie a činností státního zastupitelství. Vedení obce včetně dalších obcí, které se o náš případ zajímají, se dostává do pozice nechuti pracovat a vytvářet další akce, které by obohatily společenský život.
 
Jaký je dopad na jednotlivé členy rady?
Pokud vezmu dopad na starostu a místostarostu obce, je dopad tohoto trestního stíhání hlavně na zatěžování ve věci pracovních povinností a rozvíjení obce Ostravice. Jedna z obviněných, bývalá členka rady obce, Mgr. Jana Veličková je dnes ředitelkou Základní školy a Mateřské školy v Ostravici a setkává se s dotazy žáků, co je to obvinění, co způsobila, jakou škodu, zda jí hrozí kriminál a jiné dotazy. Je velice těžké v pozici, kdy máte být dětem vzorem, vysvětlovat, že sedíte na lavici obviněných za hlasování v demokraticky zvoleném systému, bez osobního prospěchu se škodou nula. Ostatní členové rady jsou podnikatelé, jednatelé obchodních společností a při svých činnostech musí uvádět, že je proti nim vedeno trestní stíhání, kde svým hlasováním mohli obci způsobit škodu, která je dnes nula.

Co si o celé záležitosti myslí lidé v obci? Jak vzniklou situaci vnímají?
Občané, kteří vnímají dění v obci, tuto situaci jako nelítostný politický boj, nechápou okolnosti, jak je možno vést stíhání se škodou nula, kdy současné vedení obce vede a rozvíjí obec, ustává veškeré kontroly, které na obec posílají zástupci opozice. Musím nyní říci, že je celá situace znechucuje, vede k tomu, aby se nadále nezapojovali do obecního života, orgánů obce, zastupitelstva či různých komisí a rozvíjeli tímto společenský život.
Na veřejných schůzích stojí občané za námi. Drží nám palce, toto usuzuji, že jsem nezaznamenal návrh veřejnosti ani zastupitelů, ať nás odvolají. Občané spíše nadávají opozici, že vše komplikují a nepřinášejí vlastní nápady na rozvoj obce.
Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY