Pátek, 28. ledna, 2022

Rada Evropy píše českému premiérovi, aby zvážil zákaz pochodů v blízkosti Romů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Hluboké znepokojení v souvislosti s Romy vyjadřuje v dopisu českému předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi komisař pro lidská práva při Radě Evropy Nils Muižnieks. Dopis datovaný 28. února 2014 byl na stránkách Rady Evropy zveřejněn dnes.

Komisař pro lidská práva navrhuje českým úřadům, aby začaly přistupovat k zákazům pochodů a shromáždění v sousedství Romů, pokud existují náznaky, že pochod je ve skutečnosti namířen proti romskému společenství.

„Dozvěděl jsem se znepokojivou zprávu, že byly vyhlášeny protiromské demonstrace na data 1. března v Ostravě, 16. dubna v Praze a 1. května v Ústí nad Labem,“ píše v úvodu dopisu Nils Muižnieks a vrací se do historie pochodů a shromáždění proti tzv. cikánské kriminalitě v České republice vyjmenováním všech těchto událostí včetně loňských protestů v Českých Budějovicích.

„Odkazuji k usnesení štrasburského soudu z roku 2013 v případu Vona v. Maďarsko, kdy soud shledal, že rozpuštění organizace angažované v protiromských pochodech a paramilitantních přehlídkách není v rozporu s článkem 11 Evropské úmluvy o lidských právech. Soud poznamenal, že události byly organizovány v různých částech země v místech s rozsáhlou romskou populací, kde byly činěny výzvy k obraně etnické většiny proti tak zvané cikánské zločinnosti. Tyto činnosti zahrnovaly rasistické zastrašování občanů romského původu. Soud zdůraznil, že stát je povinen učinit preventivní kroky a hájit demokracii proti takovým spolkům, pokud existuje hrozba, že budou podkopána práva ostatních a hodnoty, na nichž spočívá demokratická společnost,“ cituje českému předsedovi vlády Nils Muižnieks z loňského rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.

„S uspokojením jsem zaznamenal, že domácí (české) soudy v minulosti učinily totožné rozhodnutí. Úřady by mohly zvážit, jako první krok, zákaz demonstrací v blízkosti romských sousedství, kde jsou náznaky, že účastníci zamýšlejí pochodovat proti těmto společenstvím a cílem je romská komunita,“ píše Muižnieks.

Premiér Bohuslav Sobotka reagoval slibem, že „budování tolerantní společnosti“ je jednou z priorit jeho vlády, která se bude stavět proti „jakékoli formě násilí, nepřátelství nebo diskriminace, včetně anticikanismu“. Premiér je zároveň odhodlán zaměřit se na „kořeny marginalizace a diskriminace Romů v České republice“. Kabinet podle něj také připravuje národní strategii pro integraci Romů, která má platit pro období do roku 2020.

Oficiálního postoje ČR se na svém facebookovém profilu zastal zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, podle kterého není žádný rozumný důvod k tak rasantnímu odmítnutí názorů předsedy vlády, jak se to projevuje v naprosto převažující diskusi na sociálních sítích. „Jakákoliv diskriminace je zavrženíhodná a její potlačování tam, kde se projeví, je zcela na místě. To, že názory některých zahraničních „expertů“ vypovídají spíše o hodnocení situace pohledem z okna hotelového pokoje než o poznání našich skutečných problémů, s tím nikterak nesouvisí. A že důraz na souvislost mezi právy a povinnostmi se s řešením diskriminace nevylučuje, se mi rovněž zdá zcela zřejmé,“ napsal Stanislav Křeček.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY